Արեւմտահայերն այսօր

Մալաթիա տիրացաւ իր եկեղեցւոյն

Ինչպէս թեր­­թիս նա­­խորդ թի­­ւով ալ յայ­­տա­­­րարած էինք Մա­­լաթիոյ եր­­բեմնի Սուրբ Եր­­րորդու­­թիւն եկե­­ղեցին իր ամ­­բողջո­­վին նո­­րոգո­­ւած տես­­քով դռնե­­րը բա­­ցաւ ուխտա­­ւոր հա­­ւատա­­ցեալ­­նե­­­րուն։ Իրա­­կանու­­թեան մէջ Մա­­լաթիոյ Սուրբ Եր­­րորդու­­թիւն եկե­­ղեցին կամ ժո­­ղովուրդի սի­­րած կո­­չու­­մով «Թաշ­­խո­­­րան»ը եր­­կար տա­­րիներ ան­­տէր մնա­­լէ ետք վե­­րանորոգուած էր պե­­տական եւ շրջա­­նային վար­­չութիւննե­­րու մի­­ջոց­­նե­­­րով։ Եկե­­ղեց­­ւոյ պաշ­­տօ­­­նական անո­­ւանումն է «Թաշ­­խո­­­րան Մշա­­կոյ­­թի Կեդ­­րոն»։ Ար­­դա­­­րեւ տա­­ճարի մէջ բա­­ցի տա­­ղաւա­­րի պա­­տարագ­­նե­­­րէ…

Աւելի քան հարիւր տարի յետոյ ս․ պատարագ մատուցուեցաւ Մալաթիոյ Ս․ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ Ժամը 11.00-ին կազմուած հանդիսաւոր թափորը շարժեցաւ Տաճարի մկրտարան-մատուռէն, գլխաւորութեամբ պատարագիչ Ամենապատիւ Սրբազան Պատրիարք Հօր։ Կը սպասարկէին Հոգշ. Տ. Յովակիմ Աբղ. Սերովբեան, Արժ. Տ. Տ. Տրդատ Աւ. Քհնյ. Ուզունեան, Արժ. Տ. Տ. Շիրվան Միւրզեան, Շահէն Օհանեան քահանաները, Բրշ. Արմենակ Սրկ. Գազանճեան, Բրկ. Ղազար Սապունճեան, Գրիգոր Էրքան Կարապետեան, Արտա Փնարճեան կիսասարկաւագներն ուՃան Էվեափան, Եուսուֆ Թապաշեան ուրարակիր դպիրները։ Երգեցողութիւնները կատարուեցան Լուսաւորիչ Դպրաց Դաս Երգչախումբին կողմէ, առաջնորդութեամբ Յակոբ Մամիկոնեանի եւ երգեհոնահարութեամբ՝ Մելինէ Թէմէլճիի։ Ս. Պատարագին ներկայ եղան Ատըեամանի Ասորւոց Մոր Կրիկորիոս Մետրոպոլիտը։ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ Ս. Պատարագի ընթացքին կատարուեցաւ յիշատակութիւն Հայ Եկեղեցւոյ եւ ի մասնաւորի երբեմնիՄալաթիոյ թեմի հանգուցեալ սպասաւորներուն։ ՔԱՐՈԶ Տէրունական Աղօթքէն առաջ Նորին Ամենապատուութիւնը քարոզեց, բնաբան ունենալով §Կորսուածէր՝ գտնուեցաւ, մեռած էր՝ ողջնցաւ¦ (Ղկ 15.32) Սուրբգրական նախադասութիւնը։ Պատրիարք Հայրը եկեղեցիներու եւ տաճարներու նշանակութիւնը ներկայացուց, յիշելով ՀինԿտակարանի եւ Նոր Կտակարանի օրինակները։ Այս առիթով շեշտեց, թէ՝ կառոյցները իրենց Աստուածային նշանակութեամբ սրբութիւններ են, կերտուած են պաշտամունքի համար։ Ս. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ պատմական ճամբորդութիւնը եւս մեկնեց այս երեսակով ու ըսաւ, թէ՝ այստաճարը անցեալին հիմնուած էր որպէսզի Մալաթիոյ շրջանի հայերը իրենց պաշտամունքը կատարեն։ Տարիներու ընդհատումէ յետոյ, երբ նոյն կառոյցին մէջ նոյն նպատակով հաւատացեալներ կը հաւաքուին ու Ս. Պատարագ կը մատուցուի, սա իրականութիւնը մեզկ՚առաջնորդէ տօնական ուրախութեան։ Նորին Ամենապատուութիւնը, եկեղեցւոյ կարգավիճակին մասին յստակ տեղեկութիւններ փոխանցեց եւ ըսաւ, թէ՝ եկեղեցին ունի մշակոյթի կեդրոնի կարգավիճակ, սակայն այստեղ կարելիպիտի ըլլայ նաեւ Մալաթիոյ ժողովուրդին հոգեւոր կարիքներուն համաձայն արարողութիւնկատարել, ինչպէս են Մկրտութիւն, Ս. Պսակ եւ Ս. Պատարագ։ Այս առթիւ անգամ մը եւսերախտիքով  անդրադարձաւ տեղւոյն պատկան մարմիններուն բարեացակամութեան ու յատուկշնորհակալութիւն յայտնեց Մալաթիոյ Կուսակալին եւ Մայր Քաղաքապապետին։ Մեր Հոգեւոր Պետըայս կարգավիճակը ներկայացնելով յիշեցուց նաեւ, թէ՝ պէտք է կեդրոնանալ լքեալ սուրբ կառոյցինբարւոքման իրականութեան վրայ։ Ան յայտնեց, թէ՝ անցեալ օրերուն գործողութեան ենթարկուածըլլալով հանդերձ, յատկապէս փափաքած էր ներկայ գտնուիլ այս պատմական արարողութեան եւՍ. Պատարագին, որպէսզի որպէս Պատրիարք Հայոց եւ հոգեւորական, եզակի ապրումներով մաս եւբաժինը ստանայ այս մեծ տօնէն։ Պատրիարք Հայրը, Ատըեամանի Ասորւոց Մետրոպոլիտին յատուկ շնորհակալութիւն յայտնեց, Մալաթիոյ եւ շրջակայից հայ ժողովուրդի անդամներուն հանդէպ ցուցաբերած հայրականհոգածութեան համար։ Այս առթիւ, իրենց մաղթեց արեւշատութիւն եւ յաջողութիւն։ Նորին Ամենապատուութիւնը քարոզի աւարտին գնահատելով Հաթայ նահանգի հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ. Աւետիս Քհնյ. Թապաշեանի աշխատանքն ու ծառայութիւնը, զինք նշանակեց գաւառի մերժողովուրդի տեսուչ։ ԽՈՍՏՈՎԱՆԱՆՔ ԵՒ Ս. ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆ Ս. Հաղորդութենէն առաջ, հաւաքական խոստովանանք կատարեց Գերպ. Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեան։ Ապա Պատարագիչ Սրբազան Հայրը եւ քահանայ հայրեր հաղորդութիւն մատակարարեցին Տաճարին մէջ գտնուող հաւատացեալներուն։ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ Յաւարտ Ս. Պատարագի կատարուեցաւ հոգեհանգստեան կարգ, որու ընթացքին յիշատակուեցան երբեմնի Մալաթիոյ թեմի հանգուցեալ եկեղեցական սպասաւորները։ Մի առ մի յիշատակուեցան պատմութեան ծանօթ թեմակալ առաջնորդները, յիշուեցան նաեւ ի Քրիստոս հանգուցեալ համայնհաւատացեալները։ Ապա հանդիսադիր Սրբազան Հօր տուած օրհնութեամբ իր աւարտին հասաւ հանդիսաւոր ուպատմական արարողութիւնները, ուխտաւորներուն պատճառելով ոգեւոր պահեր ու հոգեկանգոհունակութիւն։ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՈՒՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ Եկեղեցական արարողութեան աւարտին, Գերպ. Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեան, ընկերակցութեամբՀոգշ. Տ. Յովակիմ Աբղ. Սերովբեանի, Արժ. Տ. Աւետիս Քհնյ. Թապաշեանի եւ երգչախումբիանդամներուն, ուղղուեցաւ Մալաթիոյ Հայոց գերեզմանատունը։ Այս այցելութեան մասնակցեցաննաեւ հաւատացեալներ։ Գերեզմանատան կեդրոնը կատարուեցաւ ընդհանուր հոգեհանգիստ եւ յիշատակուեցան ի Տէրննջած եւ գերեզմանատան մէջ ամփոփուած համայն հայորդիները։ ՎԵՐԱԴԱՐՁ Յաւարտ հանդիսութեանց, իր աւարտին հասաւ ուխտագնացութիւնը եւ նոյն երեկոյ սկսաւվերադարձի ճամբորդութիւնը։ Նորին Ամենապատուութիւնն ու ընկերակիցները 30 Օգոստոսմիջօրէի թռիչքով կը վերադառնան Ստանպուլ։ https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate  

Ուխտագնացութիւն դէպի Մալաթիա․ Ս․ պատարագ մատուցուեցաւ Մալաթիոյ Ս․ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ

Մալաթիոյ Ս. Երրորդութիւն Եկեղեցին, որ շուրջ հարիւր տարի փակ մնացած, գմբէթը խոնարհած, անշուք վիճակ մը կը պարզէր, տեղւոյն քաղաքապետութեան կողմէ, Մշակոյթի Նախարարութեան ալնիւթական եւ ՀԱՅՃԱՐ Միութեան թէքնիք աջակցութեամբ երկար նորոգութեան շրջանէ մը ետք, նորիրավիճակով մը դռները բացաւ ժողովուրդին։ Յատկապէս տեղացի ժողովուրդի կողմէ Թաշխորան անուանուած Ս. Երրորդութիւն Եկեղեցին 28 29 Օգոստոս 2021 շաբաթավերջի հանդիսութիւններով վերաբացաւ իր դռները որպէս եկեղեցի եւ որպէսմշակութային կեդրոն։ Նոյն առթիւ ինքնաբերաբար սկսած ուխտագնացութիւնը իր սկիզբը առաւ շաբթու կէսին, երբ Պատրիարքական Աթոռոյ Լուսարարապետ՝ Գերպ. Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեան կազմակերպչականնախապատրաստութիւններու համար մեկնեցաւ Մալաթիա։ Հաթայէն ժամանեց տեղւոյնեկեղեցեաց հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տ.…

Սուրբ Աստուածածնի Տօնը Մուսա Լերան բարձունքին

Ս.Կոյս Աս­­տո­­­ւածած­­նի Վե­­րափոխ­­ման տա­­ղաւա­­րը յա­­տուկ հան­­դի­­­սու­­թիւններվ նշո­­ւեցաւ Պոլ­­սոյ զա­­նազան եկե­­ղեցի­­ներու կող­­քին Մու­­սա Լե­­րան Վա­­գըֆ­­գիւղի Սուրբ Աս­­տո­­­ւածա­­ծին գողտրիկ եկե­­ղեց­­ւոյ մէջ եւս։ Այս տա­­րի, հա­­կառակ հա­­մավա­­րակի պայ­­մաննե­­րուն, Ն.Ա.Տ. Սա­­հակ Բ. Պատ­­րիարք Հօր բարձր նա­­խագա­­հու­­թեամբ 15 Օգոս­­տոս, Կի­­րակի առա­­ւօտ տա­­ղաւա­­րի Ս. Պա­­տարագ մա­­տու­­ցո­­­ւեցաւ գիւ­­ղի եկե­­ղեց­­ւոյ մէջ։ Հա­­մավա­­րակի պատ­­ճա­­­ռաւ այս տա­­րի թէեւ խրախ­­ճանքներ չկա­­յին, սա­­կայն կի­­րակ­­նօ­­­րեայ արա­­րողու­­թեան ներ­­կայ էին…

Ս․ Աստուածածնայ ոգեւորութիւնը շաբաթ օրը շարունակեց ուխտաւորներու հետ շրջապտոյտ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 14 օգոստոս 2021, շաբաթ առաւօտ, իր մօտն ունենալով Արժ.Տ. Տրդատ Աւ. Քհնյ. Ուզունեան, Արժ. Տ. Աւետիս Քհնյ. Թապաշեան, Արժ. Տ. Շիրվան Քհնյ. Միւրզեան, Արժ. Տ. Շահէն Քհնյ. Օհանեան, Բրկ. Միսաք Ուր. Դպ. Հէրկէլեան եւ Բրկ. Եուսուֆ Դպ. Թապաշեանը այցելեցՎաքըֆգիւղի շրջակայ գիւղերը։ Այս այցելութեան մասնակցեցան նաեւ ուխտաւորաց խումբ մը, որՍտանպուլէն փութացած…

Մուսա Լերան բարձունքին տաղաւարի ս․ պատարագ

Ս. Կոյս Աստուածածնի Վերափոխման տաղաւարը յատուկ հանդիսութեամբ կը նշուի Մուսա Լերան Վագըֆ գիւղի Սուրբ Աստուածածին գողտրիկ եկեղեցւոյ մէջ։ Այս տարի եւս, հակառակ համավարակի պայմաններուն, Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հօր բարձր նախագահութեամբ 15 օգոստոս, կիրակի առաւօտ տաղաւարի Ս. Պատարագ մատուցուեցաւ գիւղի եկեղեցւոյ մէջ։ Ս. Պատարագը մատոյց Հաթայի շրջակայից հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ. Աւետիս Քհնյ. Թապաշեան։ Ս. Սեղանին սպասարկեցին Բրկ. Առէն Ուր. Դպիր Քուշ, Բրկ. Միսաք Ուր. Դպ. Հէրկէլեան եւ Բրկ. ԵուսուֆԴպ. Թապաշեան։ Երգեցողութիւնը կատարուեցաւ Արժ. Տ. Տրդատ Աւ. Քհնյ. Ուզունեանի առաջնորդութեամբ, ներկայ հոգեւորականներու եւ…

Հովուապետական այցելութիւն դէպի Վաքըֆգիւղ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը 13 Օգոստոս 2021, Ուրբաթ երեկոյեան, Մուսա Լերան Վաքըֆգիւղի ժողովուրդին հովուապետական այցելութեան նպատակաւ օդային ճամբով մեկնեցաւ Անտիոք։ Ամենապատիւ Տիրոջ ճամբորդութեան ընթացքին կ՚ընկերանար գաւազանակիր Արժ. Տ. Շիրվան Քհնյ. Միւրզեան։ Մեր Հոգեւոր Պետը եւ իր ընկերակիցները Հաթայի օդակայանի պատուոյ սրահին մէջ դիմաւորուեցաւ Անտիոքի եւ շրջակայից Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տ. Աւետիս Քհնյ. Թապաշեանի, Իսկենտէրունի…

Սկանդալային բացահայտում Թուրքիայում. ներքին գործերի նախկին նախարարը ծագումով հայ է

Թուրքիայում իշխող Արդարություն և զարգացում կուսակցության (AKP-ԱԶԿ) նախկին պատգամավոր Ֆևզի Իշբաշարանը սկանդալային բացահայտում է արել  նախկին նախարար Օղուզհան Ասիլթյուրքի ծագման մասին: Վերջինս ժամանակին պատշոնավարել է ներքին գործերի, ապա նաև արդյունաբերության և տեխնոլոգիայի նախարարությունում։ Իշբաշարանը հայտնել է, որ այդ նախկին նախարարի՝ Օղուզհան Ասիլթյուրքի իրական անուն-ազգանունը Դուրմուշ Դուրդույան է, ուղղակի նա 34 տարեկանում դիմել է դատարան և փոխել…

Ծովի անվերապահ վկան՝ ձկնորս Գրիգորը

Գրիգորի հետ զրուցել ենք Քյուչյուք Դենիզ փողոցի և Բալըքչըլար թաղամասի եկեղեցու մասին։  Գրիգորն ասում է․ «Շատ եմ կարոտում այդ օրերը, այդ մարդկանց ։ Ոչ միայն Գում Գափուն, այլև ամբողջ Ստամբուլն եմ մտքումս պահում»։ Բերքեն Դյոներ Մարմարան նշմարվում է մառախուղի միջից։ Լույսը սփռվում է բաց ծովում սահող նավերի վրա, սկսվում է աղի մասին երգը։ Ձկնորսական ցանցերը,…

Միջոցառում հինգ հայ արուեստագէտներու մասնակցութեամբ

«Եւրա­սիա» գե­ղարո­ւես­տի կեդ­րո­նը 1-4 Յու­նիս թո­ւական­նե­րու մի­ջեւ կը կազ­մա­կեր­պէ ժա­մանա­կակից գե­ղան­կարչու­թեան տօ­նավա­ճառ մը։ «ART CONTACT ISTANBUL» ընդհա­նուր խո­րագ­րին տակ ներ­կա­յացո­ւած բազ­մա­թիւ նմուշնե­րու մէջ իրենց գոր­ծե­րով կը ներ­կա­յանան հինգ հայ գե­ղան­կա­րիչ­ներ՝ երե­քը Հա­յաս­տա­նէն եւ եր­կուքը Թուրքիայէն։ Ան­ցեալին ար­դէն Թուրքիոյ մէջ իրենց ան­հա­տական ցու­ցա­հան­դէսնե­րով ու­շադրու­թեան ար­ժա­նացած անու­ներ են Արծրուն Ապ­րե­սեանը, Աշոտ Եանը եւ Դա­ւիթ Դա­ւիթեանը։ Մի­ջոցառ­ման կը…