Արևմտեան Հայաստանի նահանգներ

Էրզրումի նահանգ (համառոտ)

Էրզրումի նահանգ, Արզրում, Էրզերում, Թեոդուպոլսի նահանգ — Նահանգ (Էալեթ, վիլայեթ) Արևմտյան Հայաստանում։ Արևելքից և հյուսիս-արևելքից սահմանակից էր Պարսկաստանին և Ռուսաստանին, հյուսիսից՝ Տրապիզոնի, արևելքից՝ Սեբաստիայի (Սվասի), հարավից՝ Բիթլիսի, Խարբերդի և Վանի նահանգներին։ Էրզրումի նահանգն Արևմտյան Հայաստանի վարչատարածքային միավորներից ամենաընդարձակն ու ամենախոշորն էր։ Նրա տարածքի մի զգալի մասը կազմում էր հին Բարձր Հայք աշխարհը: Նահանգի կենտրոնը Էրզրում…

Խարբերդի նահանգ (համառոտ)

Խարբերդի նահանգ, – Էլյազըգ, Էլյզըգ, Էլյազըկ, Էլյզըղ, էլյազիգ, Խարբերդ, Խարբերդի կուսակալություն, Խարբերդ, Խարբուդ. Խարբութ, Խարբուտ, Խարպերտ, Խարպութ, Խարպուտ, Խարպուրտ, Խարփութ, Խսւրփուտ, Կարբերդ, Հարբերդ, Հարբուտ, Հզնիզիատ, Հըսն Զիատ, Հըսն Զիյատ, Հիսն Զիադ, Հիսն Զիաթ, Հիսն Զիաւո, Հիսն Զիյադ, Հիսն Զիյաթ, Մամուրեթ-ել-Ազիզ, Մամուրեթ-յուլ-Ազիզ, Մամուրեթ-յուլ-Էազիզ, Մամուրեթ-ուլ-Ազիզ, Մամուր-ուլ-Ազիզ, Մեմուրեթ-ալ-Ազիզ, Քարպութ, Քարպուտ, Քարփութ—Նահանգ (վիլայեթ), կուսակալություն Արևմտյան Հայաստանում, Արևմտյան Եփրատի և…

Սեբասաիայի նահանգ (համառոտ)

Սըվազի նահանգ, Ռումի Էյալեթ, Սեբաստիա, Սեբասաիայի կուսակալություն, Սեվաստի նահանգ, Սըվագի նահանգ, Սիվասի նահանգ, Սվազի նահանգ, Սվասի նահանգ – Նահանգ պատմական Փոքր Հայքում, նրա հյուսիսարևելյան կողմում: Կազմվել է 19-րդ դարի աոաջին կեսին մինչ այդ Օսմանյան Թուրքիայի մեջ մտնող Սեբասաիայի փաշայության տարածքում: Սահմանակից էր արևելքից՝ էրզրումի, հարավարևելքից՝ Խարբերդի, հյուսիսարևելքից՝ Տրապիզոնի, արևմուտքից՝ Անկարայի նահանգներին, իսկ հարավից՝ սկզբում Կիլիկիային,…

Վանի նահանգ (համառոտ)

Վանի նահանգ (Վան, Վանա երկիր – նահանգ (էլաեթ, գայմագամություն, փաշայություն, կուսակալություն) Արևմտյան Հայաստանում, նրա հարավային կողմում: Կազմվել է 1555 թ. Թուրքիայի և Պարսկաստանի միջև կնքված Ամասիայի պայմանագրից հետո, երբ Արևմտյան Հայաստանը զավթեցին թուրքերը: Մինչև 19-րդ դարի վերջերը ենթարկվել է վարչատարածքային փոփոխությունների, կրել էլայեթ, փաշայություն և այլ անվանումներ, իսկ 1897-1902 թթ. ամփոփվել կայուն սահմանների մեջ` շատ…

Տրապիզոնի նահանգ (համառոտ)

Տրապիզոնի նահանգ, Դրապզունի նահանգ, Տրապեզոնդի նահանգ – Նահանգ (վիլայեթ), փաշայություն, երկրամաս Թուրքիայում, նրա հյուսիսարևելյան մասում: Համապատասխանում է պատմական Խաղտիքին և Լազիկայի մի մասին: Տարածքը՝ 32400 քառ կմ, կենտրոնը՝ Տրապիզոն քաղաքը: Բաժանված էր 4 գավառի (սանջակ)՝ Սամսոն, Տրապիզոն, Լազիստան և Գյումուշխանե: Հետագայում ավելացան Օրդուն ե Կերասունը: Գավառակները 19-ն էին, գյուղախմբերը՝ 24: Ըստ տարբեր աղբյուրների` բնակչության թիվը…