Թուրքիոյ քաղաքներ

Հերթի փոփոխութիւններ

Համայնքային ընտրութիւնները երէկ շարունակուեցան Իսթանպուլի Ա. եւ Բ. ընտրաշրջաններուն մէջ։ Ընդհանուր առմամբ, ընտրութիւններու երէկուան հերթական փուլին 3607 հոգի քուէարկեց։ Ընտրական գործընթացի սկսելէն ի վեր արդէն պարզ դարձած է, որ ընտրողներու այս քանակը, մասնակցութեան այս համեմատութիւնը ներկայիս տրամաբանական կը համարուի մեր համայնքի իրականութեան տեսակէտէ։ Ուստի, ընտրեալ կազմերն ալ այս տրամաբանութեան հիման վրայ կը համարուին անհրաժեշտ ժողովրդական…

Ընտրուողներու մեկնաբանութիւնները

20 Նո­յեմ­բե­րին կա­յացաւ 10 թա­ղերու եկե­ղեցի­ներու եւ վար­ժա­րան­նե­րու վար­չութիւննե­րը ճշդող ընտրու­թիւնը։ 10 հաս­տա­տու­թիւննե­րէն միայն Պա­քըր­գիւղ, Եշիլ­գիւղ, Ենի­գիւղ եւ Պէ­շիք­թա­շի մէջ մրցակ­ցութեան գե­տին մը գո­յացած էր։ Այդ մրցակ­ցութե­նէն յաղ­թա­նակով դուրս եկան ար­դէն իսկ պաշ­տօ­նի վրայ գտնո­ւող կազ­մե­րու նոր անուննե­րով ամ­րա­ցած ցան­կե­րը։ Մնա­ցեալ վեց հաս­տա­տու­թիւննե­րու մէջ, քա­նի որ գո­յու­թիւն չու­նէր մրցա­կից երկրորդ ցան­կեր, այստեղ կա­տարուածը ընտրու­թե­նէ աւե­լի…

Ստամբուլում հոսող միակ հայկական աղբյուրը և «Գրիգոր պապը»

Արիս Նալջը Եկեղեցի Բոյաջըքյոյում՝ Սուրբ Երից Մանկանց անվամբ, եկեղեցու փողոցում՝ աղբյուր։ Սա այն շատրվանն է, որ 1843 թ․ կառուցել է Մահմուդ Բ-ի լումայափոխ, հարկահավաք Միսակ Ամիրա Միսակյանն ի հիշատակ իր հոր՝ Պետրոսի։ Այսօր ձեզ կպատմեմ Ստամբուլի փողոցներով հոսող միակ հայկական աղբյուրի պատմությունը։ Դա եկեղեցու ներսի աղբյուրը չէ։ Ոչ էլ սուրբ աղբյուր է։ Դա Ենիքյոյի եկեղեցու…

Պատմական պատասխանատուութեան ընդառաջ

Պիւյիւքտե­­րէի Սուրբ Հռիփ­­սի­­­մեանց Եկե­­ղեց­­ւոյ Ընտրու­­թեան յանձնա­­խումբը 2 Նո­­յեմ­­բեր թո­­ւակա­­նին «Սա­­րըյէր» անուն թեր­­թին տո­­ւած յայ­­տա­­­րարու­­թիւնով մը 17 Դեկ­­տեմբեր 2022 թո­­ւակա­­նը ճշդեց, որ­­պէս ընտրու­­թեան թո­­ւական։ Վեր­­ջերս յա­­ճախ ակա­­նատես կ՚ըլ­­լանք 18 Յու­­նի­­­սին հրա­­տարա­­կուած հա­­մայնքա­­յին ընտրու­­թիւննե­­րու վե­­րաբերեալ նոր կա­­նոնա­­գիրը շրջան­­ցե­­­լու զա­­նազան փոր­­ձե­­­րու։ Սուրբ Հռիփ­­սի­­­մեան­­ցի Ընտրու­­թեան յանձնա­­խումբի փո­­խանակ հա­­մայնքա­­յին մա­­մու­­լի, այս թա­­ղական բնոյ­­թով թեր­­թին մէջ ծա­­նու­­ցում հրա­­պարա­­կելը իմաս­­տա­­­լից երե­­ւոյթ մըն…

Podcast. Ստամբուլի հայկական «Ժամանակ» օրաթերթը՝ մշակույթի, լեզվի պահպանման օղակ. խմբագիր Գոչունյանը մանրամասներ է ներկայացնում

Ավելի քան հարյուր տարի Ստամբուլի հայկական «Ժամանակ» օրաթերթը մշակութային, հասարակական, քաղաքական և այլ  հոդվածներով, գրքերի հրատարակմամբ պահպանում է հայոց լեզուն, հայի դեմքն ու դիմագիծը: Օրաթերթը, որը դարձել է հայալեզու ընթերցողի մտերիմ բարեկամը, դիմագրավում է ժամանակի մարտահրավերներին՝ լույս տեսնելով ոչ միայն տպագիր տարբերակով, այլև՝ առցանց. ունեն կայքէջ, նյութերը հասանելի են «Ֆեյսբուք», «Թվիթեր», «Ինստագրամ» սոցիալական հարթակներում: «Արմենպրես…

“Մալաթիա Հայտեր”ի ընթրիքը Գումգաբուի մէջ

Մալաթիացի հայերու հայրենակցական միութիւնը՝ «Մալաթիա Հայտեր» շաբաթավերջին ընթրիք մը կազմակերպեց Գումգաբուի «Պէզճեան» սրահին մէջ։ Երեկոյթի պատուոյ հիւրն էր Թուրքիոյ Հայոց Պատրիարք Ամեն. Տ. Սահակ Ս. Արք. Մաշալեան, որու կողքին էին Տ. Գասպար Աբեղայ Կարապետեան եւ Տ. Զաքար Քհնյ. Քոփարեան։ Իրականութեան մէջ, «Մալաթիա Հայտեր»ի կողմէ կազմակերպուած տարեկան ընթրիքն էր այս մէկը, սակայն, այս անգամուանը երեք տարուան…

Յարատեւ խոչընդոտներ

16 Հոկտեմ­բե­րին Օր­թա­գիւ­ղի եկե­ղեց­ւոյ թա­ղակա­նու­թեան հա­մար կա­տարուած ընտրու­թեան ար­դիւնքէն ետք, այժմ ու­շադրու­թիւննե­րը ուղղո­ւած են ան­ցեալին բա­նավէ­ճի նիւթ դար­ձած կարգ մը թա­ղակա­նու­թիւննե­րու ընտրու­թեան խնդրին։ Ար­դա­րեւ Պիւ­յիւքտե­րէի Սուրբ Հռիփ­սի­մեանց Եկե­ղեց­ւոյ թա­ղակա­նու­թիւնը 19 Դեկ­տեմբե­րին ընտրու­թիւն կա­տարե­լու հա­մար դի­մում կա­տարած է Վա­քըֆ­նե­րու շրջա­նային տնօ­րէնու­թեան։ 19 Դեկ­տեմբե­րը եր­կուշաբ­թի է եւ այս երե­ւոյ­թը պատ­ճառ դար­ձաւ որ զա­նազան ընտրող­ներ բո­ղոք ներ­կա­յաց­նեն Շրջա­նային…

Օրթագիւղէ ներս դէպի նոր շրջան

13 տա­րո­­ւայ ընդհա­­տու­­մէ մը ետք կա­­յացաւ հա­­մայնքա­­յին հաս­­տա­­­տաու­­թիւննե­­րու առա­­ջին ընտրու­­թիւնը, որու հե­­տեւան­­քով իշ­­խա­­­նափո­­խու­­թիւն ար­­ձա­­­նագ­­րո­­­ւեցաւ Օր­­թա­­­գիւ­­ղի թա­­ղական խոր­­հուրդի հա­­շուոյն։ Ընտրո­­ւած նոր կազ­­մը գլխա­­ւորող Սար­­գիս Չե­­թին­­քա­­­յա «Ակօս»ի թղթակ­­ցին յայտնեց թէ իրենց առ­­ջեւ ծա­­ռացած գլխա­­ւոր պար­­տա­­­կանու­­թիւնը պի­­տի ըլ­­լայ Տո­­լափ­­տե­­­րէի մէջ Ղա­­լաթիոյ եկե­­ղեց­­ւոյ հո­­ղամա­­սին վրայ նոր շի­­նու­­թեան ձեռ­­նարկել։ «Խոս­­տում մըն էր, որը իրա­­կանաց­­նե­­­լու հա­­մար պի­­տի սպա­­սենք ընտրու­­թեան ար­­դիւնքնե­­րու պաշ­­տօ­­­նական…

Համայնքը շահեցաւ

Օրթագիւղի եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդին համար երէկ կատարուած ընտրութեան արդիւնքը իսկապէս պատմական է։ Կանխաւ պէտք է արձանագրել, որ համայնքը շահած է այս ընտրութենէն։ Այստեղ պէտք է լաւ հասկնալ, որ համակրանքներէ, կողմնակցութիւններէ կամ հակադրանքներէ աւելի դուրս ու վեր է երեւոյթը։ Քուէարկութեան արդիւնքը կը ցոլացնէ հաւաքական դատողութիւն մը, մտայնութիւն մը։ Սա սպիտակներու կամ կապոյտներու նեղ շրջանակին մէջ պէտք…

Առաջին ընտրութիւնը՝ 16 հոկտեմբերին

Համայնքա­յին հաս­­տա­­­տու­­թիւննե­­րու ընտրու­­թիւննե­­րու նիւ­­թը պոլ­­սա­­­հայ օրա­­կար­­գի առաջ­­նագծին վրայ է։ Ընտրու­­թեան առա­­ջին փու­­լը տե­­ղի պի­­տի ու­­նե­­­նայ 16 հոկ­­տեմբե­­րին Օր­­թա­­­գիւ­­ղի նոր թա­­ղակա­­նու­­թիւնը ճշդե­­լու հա­­մար։ Նոր կա­­նոնագ­­րութեան հա­­մաձայն` Իս­­թանպու­­լի երկրորդ ընտրաշրջա­­նին հայ բնա­­կիչ­­նե­­­րը բա­­ցի Օր­­թա­­­գիւ­­ղէն Սա­­մաթիոյ, Գումգա­­բու Մայր եկե­­ղեց­­ւոյ, Ֆե­­րիգիւ­­ղի եւ Ենի­­գիւ­­ղի եկե­­ղեցի­­ներու մէջ ալ պի­­տի կրնան գոր­­ծա­­­ծել իրենց քո­­ւէնե­­րը։ Ընտրու­­թեան պի­­տի մաս­­նակցին եր­­կու խմբակ­­ներ՝ սպի­­տակ եւ կա­­պոյտ…