Թուրքիոյ քաղաքներ

Կը ձեւաւորուի Էսաեանի նոր անձնակազմը

Նոր թա­ղական խոր­հուրդի ընտրու­թե­նէն եւ նոր հիմ­նա­դիր ներ­կա­յացու­ցի­չի նշա­նակու­մէն ետք Պէ­յօղ­լո­ւի Թա­ղական Խոր­հուրդը յայ­տա­րարեց Էսաեան Վար­ժա­րանի նոր տնօ­րէնու­հի­ներու անուննե­րը։ Այսպէս 2023-2024 ուսման տա­րեշրջա­նէն սկսեալ վար­ժա­րանի երկրոր­դա­կան բաժ­նի տնօ­րէն նշա­նակո­ւած է Տեն­չա Չը­նար։ Իսկ նա­խակրթա­րանի բաժ­նի տնօ­րէնու­հի նշա­նակո­ւած է Առ­լին Եէշիլ­թե­փէ։ Սի­մոն Չե­քեմի վար­չութեան շրջա­նին Առ­լին Եէշիլ­թե­փէ եւ Սա­թենիկ Նշան կա­մայա­կան որո­շու­մով մը հե­ռացո­ւած էին իրենց…

Հրապարակուեցաւ կացարանի հրդեհի տեղեկագիրը

23 Յու­նո­ւար գի­շերո­ւայ ժա­մերուն Գա­րագիւ­ղի Հայ Կա­թողի­կէ Սուրբ Փրկիչ Եկե­ղեց­ւոյ կա­ցարա­նին մէջ բռնկած հրդե­հի պաշ­տօ­նական տե­ղեկա­գիրը հրա­պարա­կուե­ցաւ։ Իս­թանպու­լի հրշէջ կազ­մի կող­մէ պատ­րաստո­ւած տե­ղեկագ­րի հա­մաձայն հրդե­հի ծագ­ման պատ­ճա­ռը պար­զել կա­րելի չէ եղած։ Հրդե­հի պատ­ճա­ռաւ մա­հացած էին Ֆե­հիմ Ադ­սուփ եւ Ժո­զեֆին Էք­մեքչիօղ­լու անուն պատսպա­րեալ­նե­րը։ Տե­ղեկա­գիրը կը հաս­տա­տէ նաեւ եռա­յարկ շէն­քի կրած վնաս­նե­րը։ Տե­ղեկագ­րի հա­մաձայն շէն­քին մէջ բնա­կան…

Սպիտակ ցանկը՝ յաղթական

12 Մարտ կի­­րակի օր, ի վեր­­ջոյ կա­­յացաւ Պէ­­յօղ­­լո­­­ւի եկե­­ղեցեաց թա­­ղական խոր­­հուրդի խնդրա­­յարոյց ընտրու­­թիւննե­­րը։ 5689 ձայ­­նե­­­րով այս ընտրու­­թիւնը գե­­րազան­­ցած եղաւ նա­­խորդ բո­­լոր օրի­­նակ­­նե­­­րը։ Ընտրու­­թեան աւար­­տին ձայ­­նե­­­րու ջախ­­ջա­­­խիչ մե­­ծամաս­­նութեամբ յաղ­­թա­­­կան հան­­դի­­­սացաւ Աք­­սել Թո­­փալեանի գլխա­­ւորած Սպի­­տակ ցան­­կը։ Ընտրու­­թեան մաս­­նակցե­­ցան Իս­­թանպու­­լի երկրորդ ընտրա­­տարած­­քի հայ բնա­­կիչ­­նե­­­րը վեց ընտրա­­մասե­­րու տե­­ղադ­­րո­­­ւած 22 սնտուկնե­­րու մէջ քո­ւէար­­կե­­­լով։ Մրցա­­կից խումբե­­րէն Դե­­ղին ցան­­կը 20,4 տո­­կոսով յա­­ջոր­­դեց…

Պէյօղլու․ նոր ու բարդ մեկնարկ․․․

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ Պէյօղլուի սուրբ եկեղեցեաց թաղային խորհուրդի ընտրութիւնը տեղի ունեցաւ հարթ ձեւով՝ ինչպէս արդէն կը նախատեսուէր։ Երկար գործընթաց մը, բարդ աշխատանք մը յաջողութեամբ պսակուեցաւ՝ վերածուելով հաւաքական ձեռքբերումի մը։ Իսկապէս, համայնքը մեծ նախաձեռնութիւն մը ի կատար ածեց։ Սա շատ կարեւոր փուլ մըն է, բայց եւ այնպէս, պէտք է ընդունիլ, որ այդ հաւաքական ձեռքբերումը պէտք է ունենայ…

Դեղին ցուցակի թեկնածուները ամուր փոփոխութիւններ կը խոստանան Պէյօղլուին եւ ամբողջ համայնքին համար

Պէյօղլուի սուրբ եկեղեցեաց թաղային խորհուրդի ընտրութեան ընդառաջ՝ թեկնածութիւն առաջադրած վեց խումբերը կը շարունակեն քարոզչական աշխատանքները։ Այս ամբողջին մէջ բաւական ազդու եւ ուշագրաւ նախաձեռնութիւններով հանդէս կու գայ Դեղին խմբակը, որ կը գլխաւորուի համայնքային շրջանակներու համակրելի դէմքերէն Շէյտա Երկանեան-Նանեանի կողմէ։ «Պէյօղլուի համար ամուր փոփոխութիւն» կարգախօսով ճանապարհ դուրս եկած Դեղին ցուցակը վերջին օրերուն երեկոյթ մը կազմակերպեց Ֆէրիգիւղի «Շիրինօղլու»…

Վերջակէտը այս կիրակի

12 Մարտ կի­­րակի օր, կա­­յանա­­լիք ընտրու­­թիւննե­­րով բա­­ցի Սուրբ Փրկիչ Ազ­­գանյին Հի­­ւան­­դա­­­նոցի հո­­գաբար­­ձութե­­նէ, աւար­­տած կ՚ըլ­­լայ պոլ­­սա­­­հայ հա­­մայնքա­­յին հաս­­տա­­­տու­­թիւննե­­րու խնա­­մակա­­լու­­թեանց եւ թա­­ղակա­­նու­­թեանց ընտրու­­թիւննե­­րը։ Վեր­­ջին ընտրու­­թիւնը տե­­ղի կ՚ու­­նե­­­նայ ճշդե­­լու հա­­մար Պէ­­յօղ­­լո­­­ւի Սուրբ Եր­­րորդու­­թիւն Եկե­­ղեց­­ւոյ թա­­ղակա­­նու­­թիւնը։ Ընտրու­­թեան սնտուկներ կը տե­­ղադ­­րո­­­ւին Ֆե­­րիգիւ­­ղի, Սա­­մաթիոյ, Օր­­թա­­­գիւ­­ղի, Պիւ­­յիւքտե­­րէի եկե­­ղեցի­­ներու եւ Գա­­րակէօզեան ու Էսաեան վար­­ժա­­­րան­­նե­­­րու շրջա­­փակին։ Ընտրու­­թեան հա­­մար թեկ­­նա­­­ծու­­թիւն առա­­ջադ­­րած են վեց խումբեր, որոնք…

Անգարայի նոր ուղեցոյցը «ՔարՏէս»

ԵԴՈՒԱՐԴ ՏԱՆՁԻԿԵԱՆ «Յիշո­ղու­­թեան բազ­­մամշա­­կոյթ շրջա­­գայու­­թիւննե­­րու ու­­ղե­­­ցոյց» ծրա­­գիրը, որ ծա­­նօթ է նաեւ «Քար­­Տէս» կո­­չու­­մով Հրանդ Տինք Հիմ­­նարկի հե­­տաքրքրա­­կան նա­­խաձեռ­­նութիւննե­­րէն մէկն է։ Այս ծրա­­­գիրը վեր­­­ջերս ալ աւե­­­լի ճո­­­խացաւ շրջա­­­գայու­­­թիւննե­­­րու ցան­­­կին մէջ աւելցնե­­­լով Ան­­­գա­­­­­­­րա քա­­­ղաքը։ Այժմ «Քար­­­Տէս»ի մի­­­ջոցաւ հա­­­սանե­­­լի է Ան­­­գա­­­­­­­րայի Հի­­­սար, Ու­­­լուսի հրա­­­պարակ, Հրէից թա­­­ղամաս, Քա­­­ւաք­­­լը­­­­­­­տերէ ու վեր­­­ջա­­­­­­­պէս Գը­­­զըլայ թա­­­ղամա­­­սերը։ Այս դրու­­­թիւնով այ­­­լեւս հա­­­սանե­­­լի է նաեւ քա­­­ղաքի…

Կ․Պոլսի 207-ամյա հայկական դպրոցը մատնված է անտերության

Ստամբուլի (Կոստանդնուպոլիս-Ակունքի խմբ․) Բալաթ թաղամասում քայքայման մատնված 207-ամյա Խորենյան հայկական նախակրթարանի վիճակն օրեցօր վատթարանում է։ Ազգային փոքրամասնությունների ունեցվածքը հարյուրավոր տարիներ է, ինչ շարունակում է բռնազավթվել, այնինչ դրանցից հարյուրավորները վերածվել են գոմերի կամ ոչնչացվել են: Քանի որ հայկական գույքի մեծ մասը որակվել է որպես «պատմական շինություն», որևէ վերականգնում չիրականացվելով՝ կա՛մ ոչնչացել է, կա՛մ էլ գտնվում է…

Օրինական զանցառութիւնը սրբագրելու նոր առիթ

Անօրի­նու­­թեան եր­­կա­­­րատեւ պատ­­մութիւն մըն է Պո­­մոն­­թիի Մխի­­թարեան Վար­­ժա­­­րանի շէն­­քի սե­­փակա­­նու­­թեան նիւ­­թը։ Գնո­­ւած շէն­­քը տա­­րիներ ետք գրա­­ւուած էր պե­­տու­­թեան կող­­մէ եւ վե­­րադար­­ձո­­­ւած իր նա­­խորդ տի­­րոջ ժա­­ռան­­գորդնե­­րուն։ Սահ­­մա­­­նադ­­րա­­­կան Ատեանը դպրո­­ցի վար­­չութեան 2019 թո­­ւակիր դի­­մու­­մը վեր­­ջա­­­պէս որո­­շու­­մի մը բե­­րաւ եւ յայտնեց թէ պե­­տու­­թեան գրա­­ւու­­մով ոտ­­նա­­­կոխո­­ւած է սահ­­մա­­­նադ­­րութեան սե­­փակա­­նու­­թեան մա­­սին 35-րդ յօ­­դուա­­ծը։ Դա­­տարա­­նը իր այս որո­­շու­­մին մէկ օրի­­նակն ալ…

Ինչպե՞ս վերացան հայերեն ներկայացումների փառապանծ օրերը Թուրքիայում. “Ակօս”-ի անդրադարձը

Երվանդ Տանձիկյան Հրանտ Դինք հիմնադրամի կողմից նոյեմբերի 4-ին և 5-ին կազմակերպված «Ստամբուլ, 1914-1922 թթ.․ պատերազմի, անկման, օկուպացիայի և դիմադրության պատմություն» խորագրով համաժողովի զեկուցողներից մեկն էլ Նեսիմ Օվադյա Իզրաիլն էր։ Համագումարի փակմանը Իզրաիլը հանդես եկավ ելույթով՝ «Զինադադարի տարիներին Ստամբուլում հայկական թատերական գործունեության վերելքը» վերնագրով։ Իզրաիլի ելույից ելնելով՝ նրա հետ անդրադարձանք Թուրքիայում հայերեն ներկայացումների պատմությանը։ Մինչ զինադադարը,…