Dünya azınlıkları, birleşiniz!Algı(lamak)Sayi:694,

 Azınlıklar, bir sınıfa mı desem, kendine özgü bir millete mi desem, öyle bir şeye dönüşüyor günümüzde. Eskiden öyle değildi, çünkü her azınlık ayrıydı, birbirinden habersizdi ve her biri kendi bacağından asılmıştı. Dolayısıyla güçsüzdü ve ezilmesi de kolaydı. fiimdi, iletişim çağımızda…

Ani (Kısaltılmıştır)

Ani şehri, günümüzde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kars İli’nde, Ahuryan Nehri’nin sağ kıyısında bulunmaktadır. Ahuryan Nehri’nin sol kıyısı ise Ermenistan topraklarıdır. Ani şehri, günümüzde  meskun olmayıp harabe halindedir. Şehir, deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki üçgen bir yaylada bulunmakta ve İgadzor, Tsağkotsadzor ve…

Armavir

Armavir tepesinin kuzey görünümü Armavir şehrinin kurucusu I. Argişti’dir (Ara) /M.Ö. 786-764/. I. Argişti, Ermeni Platosu’ndaki boyları Urartu Devleti içinde birleştirdikten sonra Asur egemenliği altında olan boyları de bir araya getirme işine girişir. I. Argişti, Babil’e sefer gerçekleştirir. İ.Ö. 776…

Artaşat

Ararat Dağı ve Artaşat içkalesi ile tahkim edilmiş mahallelerin bulunduğu  Khorvirap Manastırı ve Khorvirap tepeleri Artaşat şehri ve Ermeni Artaşesyan Krallığı’nın kurucusu, kral I. Artaşes’tir (M.Ö. 189-160). Artaşat şehri, Vostan İlçesi’ndeki Yeraskh (Aras) ile Metsamor Nehirleri’nin birbirine karıştığı yerde, Khor…

Bagaran

Bagaran’dan genel görünüm Bagaran şehri, Ermeni kralı IV. Yervand (Sonuncu Yervand) (M.Ö. 220-201) tarafından kurulmuştur. IV. Yervand tahta çıktıktan sonra Aras’ın Ahuryan Nehri’ne karıştığı yerde yeni başkenti, Yervandaşat’ı, Ahuryan’ın sağ kıyısında ise dini merkez olarak Bagaran (Puthane) adında küçük bir…

Dvin

Dvin, merkezi mahalle (rekonstüksiyon) Dvin, Ermenistan kralı II. Khosrov Kotak (330-338) tarafından kurulmuştur. Artaşat şehrini üç taraftan çevreleyerek tabii bir engel oluşturan Aras nehri zaman içinde yatağını değiştirip şehrin uzağından akmaya başladığında, başkent etrafında  çok sayıda bataklıklat geriye kalır, bu…

Yervandaşat

  Yervandaşat, 19. yy. tablosu Yervandaşat başkenti Ermeni kralı IV. Yervand (Sonuncu Yervand, M.Ö. 220-201) tarafından kurulmuştur. Ermeni tarihçi Movses Khorenatsi’ye (Horenli Movses) göre IV. Yervand, tahta çıktıktan sonra hem kişisel güvenliği, hem askeri-siyasi ve hem de Aras Nehri’nin akıntısının…

Kars

Kars, 20. yy. başı Kars kalesi, Mets Hayk’in Ararat V’layet’ine bağlı Vanand ilçesinin önemli kalelerinden biridir. Yabancı ve Ermeni tarihçiler bu kaleyi «Karuts Berd», «Amrotsn Karuts», «Amurn Karuts» (kale imaret, sağlam kale) olarak adladırmışlardır. Kars kalesinin kuruluşu çok daha eskilere…