Adıyaman

Adıyaman, geçmişte – Harsan Mısur. Batı Ermenistan’ın (Üçüncü Hayk) bir şehri. Günümüzde, Türkiye’nin Adıyaman Vilayeti’nin idari merkezi.

Adıyaman’da, geç eski taş devrine ait bulgular açısından zengin bir yerleşim yeri, ortaya çıkartılmış, çevrede kaya resimleri de bulunmuştur.

XIX. yüzyıl sonlarında Adıyaman’da yaşayan 6 bin Ermeni, kiliseye (Surb/Aziz Astvadsadsin) ve okullara (Rubinyants vs.) sahipti.

1895 ve 1909 yıllarındaki Ermeni katliamları esnasında Adıyaman Ermenileri, Türk saldırganlara kahramanca karşı koymuştur. Adıyaman Ermenilerinin büyük bir kısmı 1915 Soykırımında katledilmiştir.

1971 yılında Adıyaman’da 52 Ermeni ailesi yaşamaktaydı. Fransa yer altı savaşçısı Misak Manuşyan Adıyaman doğumludur.

Küçük Ermeni Ansiklopedisi, I. Cilt, Yerevan, 1990.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *