Talat’ın, tehcir edilen Ermenilerin sürgün edildikleri yerlerde kalmasına ilişkin, Halep valiliğine yollamış olduğu telgraf

TalatErmeni Soykırımı esnasında Osmanlı İmparatorluğu’nun içişleri bakanı Talat Paşa’nın, 15 Temmuz 1916 tarihinde Halep valiliğine yollamış olduğu telgrafın kopyası ve Ermenice tercümesi (Ermenice sayfalarda-çev. notu), Akunq.net tarafından bilim çevrelerine sunulmaktadır.

Telgrafta, kadınlar da dâhil tüm Ermenilerin sürgün yerlerinde tutularak, başka yerlere gitme amacıyla izin belgeleri verilmemesi talimatı iletilmektedir. Talimat, Müslüman ailelerin yanında kalan Ermeni’leri dahi kapsamaktadır.

Batı Ermenistan ve Batı Ermenileri Sorunları Araştırmaları Merkezi, işbu belgeyi Osmanlı arşivinde bulup, tercüme ederek merkezimize sunmuş olan Amerika’da yerleşik İstanbullu Ermeni, araştırmacı Kevork Agopyan’a şükranlarını sunar.

“DH.SFR, 66/1

BAB-I ÂLİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Asayiş genel müdürlüğü

Genel: 49408

Şahsi: 6270

Şube: 2

Şifre

Halep valiliğine

Karşı çıkmak veya seslerini duyurmak keyfiyetinde bulunmayan erkek veya kadın-kız, tek başlarına olan veya İslam aileleri arasında bulunan tüm Ermenilere, izinsiz ve başlarına buyruk yaşadıkları müddetçe bu tarafa geçme izni, yardımı ve izin belgesi verilmeyecektir.

2 Temmuz [1]332

[15 Temmuz 1916]

Nazır

Talat”

Ermenice’den Türkçe’ye çeviren: Tiran Lokmagözyan

Akunq.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *