Category: Belge

Talat’ın, tehcir edilen Ermenilerin sürgün edildikleri yerlerde kalmasına ilişkin, Halep valiliğine yollamış olduğu telgraf

Talat

Ermeni Soykırımı esnasında Osmanlı İmparatorluğu’nun içişleri bakanı Talat Paşa’nın, 15 Temmuz 1916 tarihinde Halep valiliğine yollamış olduğu telgrafın kopyası ve Ermenice tercümesi (Ermenice sayfalarda-çev. notu), Akunq.net tarafından bilim çevrelerine sunulmaktadır. Telgrafta, kadınlar da dâhil tüm Ermenilerin sürgün yerlerinde tutularak, başka…

Ermeni Soykırımı’yla ilgili olarak Papa tarafından padişaha yollanan mektupla ilgili Osmanlı hükümetinin bir yazısının belgesi

Ermeni Soykirimi

“ArmenPress” haber ajansı tarafından geçenlerde verilen bir haberde, Vatikan’ın gizli arşivlerinde araştırma yapan Valentina Varduhi Karakhanyan, Ermeni Soykırımı süresinde Papa ile temsilcileri tarafından Ermenilere yapılan katliamlara son verilmesi için ele alınması gereken girişimlerle ilgili yeni bir kitap hazırlamaktadır. Aşağıda, “Akunq”…

Ermeni Soykırımı esnasında Osmanlı padişahının Papa’ya cevabi mektubu

Ermeni Soykırımı esnasında Osmanlı padişahı V. Mehmet Reşat’ın (1909-1918), dönemin Papa’sı XV. Benedikt’e yollamış olduğu cevabi mektubu Akunq.net okuyucularına sunmaktayız. Bu belgeyi Osmanlı başbakanlık arşivinde bulup, Batı Ermenicesi’ne çevirerek, Batı Ermenistan ve Batı Ermenileri Sorunları Araştırmaları Merkezi’ne memnuniyetle sunan Amerika’da…

Osmanlı İmparatorluğu’nun içişleri bakanı Talat’ın, Ermenilerin ihtida etmesi şartlarıyla ilgili genelge

Talat

Tanınmış Türk Soykırım uzmanı Taner Akçam’ın da, “Ermenilerin Zorla Müslümanlaştırılması. Sessizlik, İnkâr ve Asimilasyon” kitabında belirtmiş olduğu gibi Osmanlı yöneticileri, Ermeni Soykırımı esnasında ihtida eden Ermenileri belli bir süreliğine, özellikle de 1 Temmuz 1915’e kadar olan sürede, ihtida etmeleri durumunda…

Talat’ın, Ermeni aydınların Diyarbakır askeri mahkemesine teslim edilmesiyle ilgili Ankara valisine yolladığı telgraf

Talat

Osmanlı İmparatorluğu’nun Dahiliye Nazırı (içişleri bakanı) Talat Paşa, tutuklanarak Ayaş’a sürgün edilen Ermeni aydınların Diyarbakır askeri mahkemesine teslim edilmesi emriyle 2 Haziran 1915 tarihinde Ankara valiliğine telgraf yollar. Bu telgrafa rağmen, 1915 Ağustosu’nun ortalarında, yeniden Talat’ın talimatı ve Ankara vali…

Talat’ın, tehcir edilen Ermenilerin sürgün edildikleri yerlerde kalmasına ilişkin, Halep valiliğine yollamış olduğu telgraf

Talat

Ermeni Soykırımı esnasında Osmanlı İmparatorluğu’nun içişleri bakanı Talat Paşa’nın, 15 Temmuz 1916 tarihinde Halep valiliğine yollamış olduğu telgrafın kopyası ve Ermenice tercümesi (Ermenice sayfalarda-çev. notu), Akunq.net tarafından bilim çevrelerine sunulmaktadır. Telgrafta, kadınlar da dâhil tüm Ermenilerin sürgün yerlerinde tutularak, başka…

Yeni belge: İspanya kralı 1916 yılında Daniel Varujan’ın kurtulması için çabalarını sürdürür

1

Batı Ermenistan ve Batı Ermenileri Sorunları Araştırmaları Merkezi tarafından geçenlerde yayınlanmış olan belgelerde İspanya kralı XIII. Alfonso’nun, 24 Nisan 1915 tarihinde tutuklanan Ermeni aydınlardan bazılarının kurtarılmasına yönelik çaba sarf etmiş olduğu görülmekteydi. Bu belgelerin bilim adamları ve genel olarak tüm…

OSMANLI ARŞİVLERİ: Hraç’ın Vardges’e mektubu

7-56 f

Not: Sunulan belge, Türkiye devlet arşivlerinden elde edilmiştir. Osmanlıca yazılı bu mektup, Kastamonu valisi tarafından el konularak, mektubun kaderine, yani teslim edilip edilmemesine şahsen karar vermesi amacıyla içişleri bakanı Talat Bey’e iletilmiştir. Mektubun yazarı, 11/24 Nisan 1915 tarihinde tutuklanarak, sürgüne…

Fransa, Birleşik Krallık ve Rusya Ortak Deklarasyonu

Rusya Fransa

24 Mayıs 1915 Belgenin görünüslerini gör Washington, Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen telgraf 29 Mayıs 1915 Amerikan Büyükelçiliği İstanbul. Fransız Dışişleri Bakanlığı, Türk Hükümeti’ne aşağıdaki bildirimin yapılmasını istiyor. 24 Mayıs. “Bir aydan fazla zamandır ki Ermenistan’da Kürt ve Türk nüfusu, Osmanlı yetkililerinin…

Yeni Belge. İspanya Kralı, Daniel Varujan’ı kurtarma çabalarına 1916 yılında da devam etmekteydi

1

Geçtiğimiz günlerde Batı Ermenileri Sorunları Araştırma Merkezi’nin yayınladığı bazı belgelere göre, İspanya Kralı 13. Alfonso, 24 Nisan 1915 tarihinde tutuklanan kimi Ermeni aydınlarını kurtarmaya çalışmıştı. Bu belgelerin, tüm okurlarımız arasında büyük ilgi gördüğü için ‘Akunq.net’ web sayfası yöneticileri, aşağıda 1916…

Çerkes Hasan Amca’nın kaleminden ‘Suriye 1915’

Suriye 1915

Kadıköy Osmanağa Camii’ndeki cenaze töreninde Patrik Karekin Haçaduryan yüksek sesle şunları söyler: ‘Ona minnet borçluyuz. Savaşta açlık ve sefaletten bizi kurtaran odur. O olmasaydı biz de olmazdık.’ İşte Patrik Haçaduryan’ın kendisinden bu sözlerle söz ettiği Çerkes Hasan Amca’nın hatıratından 1915…

Ermeni katliamının şifreli telgrafları

taner-akcam

Taner Akçam, Naim Efendi isimli bir Osmanlı bürokratının gerçekten yaşadığını ve bir Hatırat kaleme aldığını kanıtlamaya çalışıyor. O Hatırat’ın içinde İttihat ve Terakki’nin lideri ve dönemin İçişleri Bakanı Talat Paşa’nın Ermenilerin katledilmeleri için emirler yağdıran şifreli telgrafları da var. Selçuk…

Talat Paşa telgrafları gerçek mi?

taner-akcam

Vartan Estukyan  Prof. Taner Akçam, yeni kitabında, Ermeni soykırımının tarihyazımında önemli bir rol oynayan ve bugüne dek inkâr edilen Naim Bey’in hatıratlarını yayımlayarak hem iddialara yanıt veriyor, hem de soykırımın tarihyazımında yeni bir çığır açıyor. Ermeni soykırımının tarihyazımında önemli bir…