Category: Belge

Talat’ın, tehcir edilen Ermenilerin sürgün edildikleri yerlerde kalmasına ilişkin, Halep valiliğine yollamış olduğu telgraf

Talat

Ermeni Soykırımı esnasında Osmanlı İmparatorluğu’nun içişleri bakanı Talat Paşa’nın, 15 Temmuz 1916 tarihinde Halep valiliğine yollamış olduğu telgrafın kopyası ve Ermenice tercümesi (Ermenice sayfalarda-çev. notu), Akunq.net tarafından bilim çevrelerine sunulmaktadır. Telgrafta, kadınlar da dâhil tüm Ermenilerin sürgün yerlerinde tutularak, başka…

Yeni belge: İspanya kralı 1916 yılında Daniel Varujan’ın kurtulması için çabalarını sürdürür

1

Batı Ermenistan ve Batı Ermenileri Sorunları Araştırmaları Merkezi tarafından geçenlerde yayınlanmış olan belgelerde İspanya kralı XIII. Alfonso’nun, 24 Nisan 1915 tarihinde tutuklanan Ermeni aydınlardan bazılarının kurtarılmasına yönelik çaba sarf etmiş olduğu görülmekteydi. Bu belgelerin bilim adamları ve genel olarak tüm…

OSMANLI ARŞİVLERİ: Hraç’ın Vardges’e mektubu

7-56 f

Not: Sunulan belge, Türkiye devlet arşivlerinden elde edilmiştir. Osmanlıca yazılı bu mektup, Kastamonu valisi tarafından el konularak, mektubun kaderine, yani teslim edilip edilmemesine şahsen karar vermesi amacıyla içişleri bakanı Talat Bey’e iletilmiştir. Mektubun yazarı, 11/24 Nisan 1915 tarihinde tutuklanarak, sürgüne…

Fransa, Birleşik Krallık ve Rusya Ortak Deklarasyonu

Rusya Fransa

24 Mayıs 1915 Belgenin görünüslerini gör Washington, Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen telgraf 29 Mayıs 1915 Amerikan Büyükelçiliği İstanbul. Fransız Dışişleri Bakanlığı, Türk Hükümeti’ne aşağıdaki bildirimin yapılmasını istiyor. 24 Mayıs. “Bir aydan fazla zamandır ki Ermenistan’da Kürt ve Türk nüfusu, Osmanlı yetkililerinin…

Yeni Belge. İspanya Kralı, Daniel Varujan’ı kurtarma çabalarına 1916 yılında da devam etmekteydi

1

Geçtiğimiz günlerde Batı Ermenileri Sorunları Araştırma Merkezi’nin yayınladığı bazı belgelere göre, İspanya Kralı 13. Alfonso, 24 Nisan 1915 tarihinde tutuklanan kimi Ermeni aydınlarını kurtarmaya çalışmıştı. Bu belgelerin, tüm okurlarımız arasında büyük ilgi gördüğü için ‘Akunq.net’ web sayfası yöneticileri, aşağıda 1916…

Çerkes Hasan Amca’nın kaleminden ‘Suriye 1915’

Suriye 1915

Kadıköy Osmanağa Camii’ndeki cenaze töreninde Patrik Karekin Haçaduryan yüksek sesle şunları söyler: ‘Ona minnet borçluyuz. Savaşta açlık ve sefaletten bizi kurtaran odur. O olmasaydı biz de olmazdık.’ İşte Patrik Haçaduryan’ın kendisinden bu sözlerle söz ettiği Çerkes Hasan Amca’nın hatıratından 1915…

Ermeni katliamının şifreli telgrafları

taner-akcam

Taner Akçam, Naim Efendi isimli bir Osmanlı bürokratının gerçekten yaşadığını ve bir Hatırat kaleme aldığını kanıtlamaya çalışıyor. O Hatırat’ın içinde İttihat ve Terakki’nin lideri ve dönemin İçişleri Bakanı Talat Paşa’nın Ermenilerin katledilmeleri için emirler yağdıran şifreli telgrafları da var. Selçuk…

Talat Paşa telgrafları gerçek mi?

taner-akcam

Vartan Estukyan  Prof. Taner Akçam, yeni kitabında, Ermeni soykırımının tarihyazımında önemli bir rol oynayan ve bugüne dek inkâr edilen Naim Bey’in hatıratlarını yayımlayarak hem iddialara yanıt veriyor, hem de soykırımın tarihyazımında yeni bir çığır açıyor. Ermeni soykırımının tarihyazımında önemli bir…

Bu feryat yüz yıldır duyulmayı bekliyor – AGOS’un Manşeti

sayfa 1 master_Layout 1

Tarihçi Ümit Kurt ve gazeteci Alev Er, Paris’teki Nubaryan Kütüphanesi’ndeki araştırmaları sırasında, bugüne dek hiç yayınlanmamış bir belgeye ulaştılar. Dönemin en önemli Ermeni yazarlarından Zabel Yesayan tarafından kaleme alınan Paris Konferansı’nda Ermeni Delegasyonu’nu temsil eden Boğos Nubar Paşa’ya sunulan 11…

Talat Paşa: Ermeni Çocuklarını Yok Ediniz Ve Rapor Veriniz

Telgraf

İsmail Taylan Kaya ”Halep Valiliğine Hükümetin, Cemiyetin (İttihat Terakki Cemiyeti) emriyle Türkiye’de yaşayan Ermenilerin hepsini tamamen ortadan kaldırmaya karar verdiği size ilk başta iletilmişti. Bu emre ve karara karşı çıkanlar, imparatorluğun resmi memuriyetinde kalamazlar. Alınan önlemler ne kadar özgün olursa…

Der Zor yöneticisi Zeki Bey’in ölüm fermanı (1920)

Meline Anumyan

Meline Anumyan Tarih Doktoru “…Bana bin cilt belge okutsalar, buraları bugün gördükten sonra fikrimi değiştiremezler artık.  O tarihte, 1915 yazında insanları yüzlerce kilometre öteden kaldırıp, çoluk çocuk, yaşlı ve kadınlarla  buraya göndermenin hiçbir ‘askeri önlem’le açıklanması söz konusu mümkün değildir.…

Ermeni Soykırımı Tasarısı’nın tam metni

Harbiye Nazırı Enver Paşa

Almanya’da büyük koalisyonu oluşturan Hıristiyan Birlik partileri (CDU / CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller Partisi tarafından hazırlanan ve Bugün oylanacak Soykırım Tasarısı’nın tam metnini sunuyoruz. Ermeni Soykırımı tasarısının Almanya Federal Meclisi’nin gündemine gelmesiyle birlikte konuya ilişkin Türkiye…

Talat Paşa’nın Pontus Rumlarını Tehcir Emrinin Belgesi

3 Temmuz 1916 yani Rumi takvimle 20 Haziran 1332 tarihinde Talat Paşa’nın Sivas Valisi Muammer Bey’e şifre ile gönderdiği emir ile Karadeniz bölgesindeki Trabzon vilayetinde yaşayan Rumların Sivas’a gönderilme kararının uygulamaya sokulmasının istendiği ortaya çıktı. Trabzon Vilayeti’ne bağlı Samsun ve…