Category: Bayramlar-Yortular

Büyük Oruç bize ne söyler?

Büyük Oruç

Başrahip Zakeos Ohanyan  Paregentan’ın ardından başlayan Medz Bahk (Büyük Oruç) döneminin anlamını Başrahip Zakeos Ohanyan kaleme aldı. Medz Bahk dönemi Rab İsa Mesih’in Diriliş Yortusu’ndan (Surp Zadig) yedi hafta önce başlar. Kilise babalarımızın kutsal öğretilerine baktığımızda, bu yedi haftalık özel…

Agos’un arşivi: Baron Seropyan’ın kaleminden ‘Paregentan’

Paregentan

Agos’un arşivinde bugün Paregentan var. Büyük Perhiz’in öncesindeki haftaya denk gelen ve bu pazar kutlanacak olan Paregentan’ın hikayesini, geçtiğimiz sene kaybettiğimiz Sarkis Seropyan’ın kaleminden sunuyoruz. Sarkis Seropyan yazdı: Vartanyanlar Bayramı* Paregentan, sözlüklere göre, ‘Pagan dönemi şenliği’, ‘iyi yaşama günü’dür. Genel…

Bir kurtarıcının mülteci doğumu

surp-dzinunt-yortusu

Episkopos Sahak Maşalyan Surp Dzınunt Yortusu dolayısıyla, Episkopos Sahak Maşalyan, İsa Mesih’in Beytüllahim’de bir ahırda doğuşunun taşıdığı anlamı ve bugünlere dair mesajını yorumladı. Tanrı, insan tahayyülünü aşan bir varlıktır. Ama her şeye rağmen onu tahayyül etmek zorundayız, yoksa onun üstüne…

Kutsal Haç’ı yüceltme yortusu

surp-hac

Episkopos Sahak Maşalyan  Yedinci yüzyılda (628) gerçekleşen tarihi bir olay kilisemizin beş büyük bayramından biri olan Khaçverats’ın (Haçın Yüceltilmesi) kutlanma vesilesi olmuştur. Bu Pazar kiliselerimizde idrak edilecek yortu öncesi, tarihi arkaplanı hatırlamakta yarar var. Hıristiyan Bizans ile putperest İran Pers…

Heksor (Yumurta Bayramı)-Garmir Havgit

Garod Sasunian Bugün Surp Zadik arifesi, yarın Surp Zadik. Kimisi için Paskalya Bayramı, benim için “Eydiya Héksor’e ” (Yumurta bayramı.) Her evin kapısında kendi ailesine yetecek kadar 3-5 tane tavuk beslenirdi. Bu da günde 3-5 adet yumurta demekti. Aynı gün…

Zor zamanlarda Diriliş

Vartan Estukyan Hristiyan dünyasının en önemli bayramlarından Paskalya, Ermeni kiliselerinde bu Pazar Surp Zadig ayiniyle kutlanacak. İsa Mesih’in ‘ölülerden dirilişi’ni ve ebediyet kazanmasını temsil eden bayram, evrensel umut mesajıyla bütün insanlığa sesleniyor. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan bu sıkıntılı dönemde umuda…

‘Hıristiyanlar Noel’i IV. yüzyılda kutlamaya başladı’

Vartan Estukyan 25 Aralık, tüm Hıristiyan topluluklar için çok özel bir gün. İsa Mesih’in doğuşu yaygın olarak kutlansa da, Noel geleneklerinin nereden geldiği herkes tarafından bilinmiyor. Türkiye Ermeni Katolikleri Dinî Önderi Kerabaydzar Levon Zekiyan’la Noel’in neden 25 Aralık’ta kutlandığından, Noel…

Haç tek çözümdür

Episkopos Sahak Maşalyan Ermeni Kilisesi tarafından 13 Eylül Pazar günü, beş büyük yortudan birisi olarak kabul edilen ‘Khaçveradz’ Yortusu idrak edildi. Bugünse, tüm Hıristiyan kiliselerin kutladığı bu yortudan farklı olarak, sadece Ermeni Kilisesi takviminde yer alan ‘Varaka Surp Haç’ Bayramı…

Asdvadzadzin ya da Verapokhum

Ermeni Apostolik Kilisesi’nin beş büyük bayramından biri olan ‘Verapokhum Surp Asdvadzadzni’ yani Meryem Ana’nın Göğe Alınışı Yortusu’nu, bu Pazar günü kutluyoruz. Sevgili Baron Seropyan’ımız, bize bu bayramın arkasındaki zengin kültür birikimini anımsatıyor bir kez daha. Ermeni Apostolik Kilisesi’nin beş büyük…

Yeşil Yol’a karşı Vartevor!

Mahir Özkan Unutulmaya yüz tutmuş olan Vartevor/Vartavar şenlikleri, Yeşil Yol karşıtı eylemler vesilesiyle yeniden canlandı. Hemşin yaylalarında pek çok insan, ilk defa Vartevor kutladı. Şenlikler yeni bir anlam ve derinlik kazandı. Vartavar, Nuh Tufanı zamanına kadar giden, yağmurun ve suyun…

Vakıflı’da hazırlıklar tamam, konuklar bekleniyor

Lora Baytar Çapar ‘Türkiye’nin Son Ermeni köyü’ Vakıflı’da, on yıllardır geleneklere uygun şekilde kutlanan ve halkın ‘Hirisı Zadag’ (Keşkek Bayramı) olarak adlandırdığı Meryem Ana Yortusu için hazırlıklar tamamlandı. Son yerel seçimler sonrası, ilgili yasa uyarınca zorunlu olarak mahalle statüsü alan…

Ermeni yaşamında Vartavar-İsa’nın suret değiştirme yortusu (İzzet Yortusu) Gelenekleri

Dr.med.Sarkis Adam Ermeni yaşamında Vartavar yortusunun geçmişi Hristiyanlık öncesi eski dönemelere dayanır. Vartavar kutlamaları ve gelenekleri Hristiyanlık döneminde de “İsa Mesih’in Suret Değiştirme Yortusu-İzzet Yortusu” adıyıla devam etmiş, süreklilik kazanmıştır. Bu yortu genellikle Paskalya Bayramı’ndan 98 gün sonra 28 Haziran-1…

İsa’nın göğe yükselişinin yortusu Hampartsum: Can Gülüm

28 Mart Cumartesi günü aramızdan ayrılan ve ardında doldurulması imkânsız bir boşluk bırakan Sarkis Seropyan, 10 Mayıs’ta, ölümünün 40. gününde mezarı başında anıldı. Seropyan’ı anmanın en güzel yollarından birisi de onun masalsı diliyle kaleme aldığı yazılarını okumak. Tam da ‘Hampartsum’…

Serê Salê – Doline – Tar Kılukh

Sason’daki Kürtlerin, Arapların ve Ermenilerin iç içe kutladığı güzel bir bayram: Kürtçe “Serê Salê”, Arapça “Doline”, Ermenice “Tar Kılukh” …  Sason’daki Kürtlerin, Arapların ve Ermenilerin iç içe kutladığı güzel bir bayram: Kürtçe “Serê Salê”, Arapça “Doline”, Ermenice “Tar Kılukh” ……