Category: Kaleler

Terör, Urartu Kalesi’ne Ziyaretçi Sayısını Azalttı

Van’ın Gürpınar İlçesi’ndeki Urartulara ait Çavuştepe Kalesi (Haykaberd-‘Akunq’ web sayfası yöneticileri), terör yüzünden ziyaretçi sayısında son 53 yılın en kötü dönemini yaşıyor. Van’ın Gürpınar İlçesi’ndeki Urartulara ait Çavuştepe Kalesi, terör yüzünden ziyaretçi sayısında son 53 yılın en kötü dönemini yaşıyor.…

Anavarza UNESCO listesine alındı

Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan Anavarza antik kenti, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’ne girdi. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, bu yıl UNESCO’ya 13 ayrı dosyayla başvurdu ve Dünya Miras Merkezince gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sonucunda 13 dosya da kabul edildi. UNESCO Dünya Miras…

Muş’un Kaleleri

Մուշի բերդը

Muş Kalesi Muş merkezdedir. Kale şehrin en eski yerlerindendir. Kesin tarihi bilinmemekle birlikte Moğol istilasını müteakip 7. asır ortalarına doğru Hz. Osman zamanında bu çevre ile birlikte kalede savaşlara sahne olmuştur. Sonraları Ermeni Derebeyleri Bağdat’taki Abbasi Halifelerine tabi olarak bu…

Silifke Kalesindeki Çalışmaları

Aralarında milletvekilleri ve il genel meclis üyelerinin de bulunduğu heyet, Silifke Kalesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Ak Parti Milletvekili Nebi Bozkurt, CHP Milletvekili Ali Razı Öztürk, Silifke Kaymakamı Fatih Damatlar, Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Gani Coşkun, Ak Parti İlçe Başkanı İsmail…

Pirtukân Kalesi

Pirtukân Kalesi, Sason’un  güneyinde bulunan Tekevler Köyü’ne yakın  Helkız Dağı’nın yamaçlarında bulunmaktadır. Günümüzde oldukça harap bir durumdadır. Eskiden kale olduğunu gösteren yıkıntılar ve duvarlar mevcuttur. 4.yüzyılın başından itibaren Erzen bölgesinin paylaşımı konusunda Persler ile Bizanslılar arasında başlayan savaşlar, yüzyılın sonuna…

Ayas

Ayas

Ayas: Kıyı Kilikya’sında, Aleksandret (İskenderun) Körfezi’nin kuzeybatı kıyısında, ormanlık bir ovada bulunan liman ve kale-şehri. Ege veya Egea olarak da anılmış ve hür şehir unvanına sahip olmuştur. II. yüzyılda Hadriana (Roma imparatoru Adranos’un adıyla) olarak anılmıştır.  IV -VI. yüzyıllarda Kilikya…

Bayas

Bayas

Bayas, Payas: Kıyı Kilikya’sında, Çıkner bölgesinde, Aleksandret (İskenderun) Körfezi’nin doğu kıyısında bulunan kale şehri. Bayas (özellikle eski zamanlarla ilgili) hakkında veriler çok azdır. Bayas’ın sahibi XII. yüzyılda Kilikya Ermenistan’ının önde gelen beylerinden sayılmıştır. Aynı çağda Bayas’ın Surb (Aziz) Astvadsadsin kilisesi,…

Çançi

Çançi, Çançik, Cancik: Dağlık Kilikya’da bulunan bir kale. Çançi kalesi, Sımbat Gundstabıl tarafından Kiliya Ermeni kralı II. Levon’un taç giymesiyle (1198) ilgili anılmaktadır. O dönemlerde Çançi’nin sahibi prens Kostandin olmuştur. 1268 yılında Çançi’nin sahibi olarak,  kral I. Hetum’un oğlu Levon’u…

Hamus

Hamus: Kilikya Ermenistan’ında, Amanos (Kara) Dağları bölgesinde, Til Hamdun ve Sarvandikar arasında, yüksek bir kayanın üzerinde kurulu kale. Sımbat Sparapet (Ermenistan orduları genel komutanı) XI. yüzyılda “Hamusa’nın sahibi Paron Areg” olarak belirtmektedir. Bizanslılar XII. yüzyılın ilk yarısında Hamus’u işgal ederler.…

Honi

Honi, Hayni: Kilikya Ermenistan’ında, Cahan Sancağı’nda (günümüzde Yarpuz kasabasının yaklaşık3 km. kuzeydoğusunda) bulunan kale-şehir. XI. yüzyılın ikinci yarısında Pilartos Varajnuni’nin Ermeni beyliği, daha sonra ise Kilikya Ermeni krallığı bünyesinde bulunmuştur. Ermeni katolikosluğu (Ermeni kilisesi dini önderliği) makamını kendi beyliğinde kurabilmek…

Cılkanots

Cılkanots: Cılganots. Kilikya Ermenistan’ında bulunan kale. Kaynaklarda, XIV. yüzyılda Mısır Sultanlığı’na karşı kaleyi savunurken (1322) şehit düşmüş olan Hetum ve Konsdantin kardeşler Cılkanots beyleri olarak belirtilmektedir:  Küçük Ermeni Ansiklopedisi, 4. Cilt, Yerevan, 2003.

Kopitar

Kopitar, Dığyak Kopitaru (Kopitar köşkü), Karn Kopitara (Kopitar kayası): Dağlık Kilikya’nın kuzeybatı sınırında, yüksek bir dağın tepesinde bulunan kale. Yeri tam olarak belli değildir. Tarihçi Vartan, Bardzraberd ve Molevon yakınlarında olduğunu belirtmektedir. Beylerbeyi I. Kostandin tarafından XI. yüzyıl sonlarında kurtarılarak…

Kuklak

Kuklak, Guglak: Kilikya’nın Kuklak dağ geçidinde, Küçük Asya’dan Yakındoğu istikametine uzanan yol üzerinde bulunan kale.450 m. yükseklikte, derin uçurumlarla çevrili bir platonun üzerinde inşa edilmiştir. Sadece güneybatı yamacında bulunan kaleye giden tek yol nispeten aşılabilir olmuştur. Yaklaşık200 m. uzunluğunda ve70…

Lambron

Lambron

Lambron (Asur-Babil ve Hititlerin İlubra’sı): Dağlık Kilikya’da bulunan kale ve şehir. Tarson’un (Tarsus)38 km. kuzeybatısında, Tavros (Toros) Sıradağları’nın Guglak ve Aydos vadilerine çıkan yaylaların merkezinde bulunmaktadır. Lambron’un aşılmaz kalesi bir kaya kütlesi üzerinde inşa edilmiştir. Birbirlerini takip eden 5 girişin…