Category: Kaleler

Anavarza UNESCO listesine alındı

Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan Anavarza antik kenti, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’ne girdi. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, bu yıl UNESCO’ya 13 ayrı dosyayla başvurdu ve Dünya Miras Merkezince gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sonucunda 13 dosya da kabul edildi. UNESCO Dünya Miras…

Abara

Abara: Küçük Hayk’ta, Tevrike şehri yakınlarında bulunan antik kale. IX. yüzyılda Paulikyan’ların merkezi olmuştur. Bizans imparatoru I. Vasil tarafından 871 yılında başka kalelerle birlikte Abara kalesi de yıkılmıştır. IX. yüzyıldan itibaren şehir olarak belirtilmektedir. 1021–80 yıllarında Sebastia (Sivas) Ardsruni Ermeni…

Arkni

Arkni, Arğni, Arğanahi:. Ermenistan’ın Dsopk Eyaleti’nin Pağnatun bölgesinde, Pağin Nehri’nin sağ kıyısında yükselen çıkılması zor bir dağın ikili zirvesinde bulunan kale-şehir. Habel’in oğlu Harpik beyi, kardeşleri Davit, Levon ve Konstandin ile Arkni kalesinde (Amurn Arğno) 1051 yılında Bizans ordusuna karşı…

Daruynk

Daruynk, Daroynk, Daronk. Büyük Hayk’ın Ayrarat Eyaleti’nin Kogovit bölgesinde bulunan kale şehri. Kale, şehrin kuzeyinde, Konatik Deresi kıyısında, Antoni Dar olarak anılan sivri bir dağın tepesinde, güçlü surlar ve burçlarla tahkim edilmiş bir şekilde inşa edilmiştir. Surların üzerinde işlenmiş olan…

Dsamındav

Dsamındav: Küçük Hayk’ın Kesaria (Kayseri) şehrinin doğusunda (günümüzde Melik Gazi yakınlarında) bir tepede kurulu ve aynı isimle anılan bölgenin merkezi olan kale-şehir. Ortaçağda Kesaria-Melidine (Malatya) karayolunu kontrol altında tutmaktaydı. XI. yüzyılda Vaspurakan kralı Senekerim’in oğlu Davit Ardsruni (1025–1035) ve Vanand…

Cılmar

Cılmar, Cığmar, Caylamar. Korçayk Eyaleti’nin Çahuk bölgesinde bulunan kale. Tarihçi Tovma Ardsruni’ye göre M.Ö. II. yüzyılın ilk yarısında Korduk prensesi Caylamar tarafından kurulmuştur. Vaçe Ardsruni’nin oğlu Sahak, Caylamar’ın kızı Anuş’la evlenerek Cılmar’ın sahibi olur. Sahak Ardsruni’nin oğlu Aşot’un ölümünden sonra…

Kars

- Kars 5

Kars: Büyük Hayk’ın Ayrarat Eyaleti’ndeki Vanand Sancağı’nda, Akhuryan Nehri’nin bir kolu olan Kars Nehri’nin sağ kıyısında bulunan kale-şehir. Sayısız el yazması kaynaklarda “Karuts Berd” (Kars Kalesi), “Amurn Karuts” (Kars Kurganı), “Amrots Karuts” (Kars Hisarı) isimleriyle geçmektedir. Kars kalesinin kuruluşu çok…

Khozan

Khozan: Büyük Hayk’ın Dsopk Eyaleti’nin Pağnatun bölgesinde bulunan kale şehri. Urartu çivi yazıtlarında Khuzanu olarak geçmektedir. Tarihçi Stepanos Sünetsi, IX. yüzyılın ilk yarısındaki olaylarla ilgili Khozan’ı kasaba olarak belirtmekte, tarihçi Mateos Urhayetsi ise aynı adla anılan bölgenin merkezi olarak anmaktadır.…

Kığimar

Kığimar, Khılomar, Kığmar, Kutmar, Kuterman: Ağdznik Eyaleti’nin Ağdsın bölgesinde, Kağirt Nehri’nin sol kıyısında bulunan kale. Kığimar’ın etrafında hayli büyük bir yerleşim yeri bulunduğundan dolayı kaynaklarda kale-şehir olarak da anılmıştır. Dıvin-Damaskos (Şam) yolu Kığimar’dan geçmekteydi. Ermenistan’ın 387 yılındaki bölünmesinden sonra Pers-Bizans…

Kotom

Kotom: Büyük Hayk’ın Ağdznik Eyaleti’nin Aznıvats dzor bölgesinde, Asur’un Drunk vadisi yakınlarında bulunan kale yerleşimi. Zurarikler tarafından işgal edilen Kotom’u X. yüzyıl başında geri alan Gagik Ardsruni, bu yerleşimin taşlarıyla Ahtamar adasındaki Surb (Aziz) Haç kilisesini inşa ettirir. 1895–96 Ermeni…

Kotor

Kotor, Kotork: Büyük Hayk’ın Vaspurakan Eyaleti’nde, Andzakhi dzor bölgesinde bulunan kale. Kotor’un (günümüzde Kotur) kuruluş tarihi belli değildir. Bagratuni hanedanlığının başlangıç döneminde onarılıp sınır karakolu olarak kullanılmış, X. yüzyılda Ardsruni’lere geçmiştir. Prens Gurgen Ardsruni, Apumırvan Gagik Ardsruni tarafından Kotor’da hapsedilmiştir.…

Manakert

Manakert, Mankert, Manazkert, Manaçir kalesi, Karn Manakert: Büyük Hayk’ın Vaspurakan Eyaleti’nin Rıştunik bölgesinde, Van Gölü’nün güney kıyısındaki burnun üzerinde (Ahtamar Adası karşısında) bulunan bir kale. Araştırmacılar kalenin, kurucusu kral Menua’nın (M.Ö. 810–786) adıyla isimlendirildiği kanısındadır. Anlatılanlara göre, Ermeni ordularının güney…

Pağin

Pağin: Dsopk Eyaleti’nin Pağnatun bölgesinde, Aradsani (Muratçay) Nehri’nin Pağin kolunun sağ kıyısında bulunan kale (günümüzde harabe). M.Ö. IX.-VIII. yüzyıllarında kurulmuş olduğu ve Dsop beyliğinin önemli savunma kalelerinden biri olduğu tahmin edilmektedir. Pağin kalesi IX. yüzyılın ilk çeyreğinde Bizanslıların, XI. yüzyılın…

Sanasun (Sasun)

Sanasun, Sasun, Davit kalesi, Kağkik: Ağdznik Eyaleti’nin Sasun Bölgesinde, Dsovasar Dağı’nın güney eteklerinde bulunan kayalık bir tepenin üzerinde bulunan kale. 20–25 m. yüksekliğindeki sağlam surları tepenin etrafında üçgen şekilde uzanmaktadır. Duvarlar büyük kırmızı taşlardan örülmüştür. Kalenin temeli tek parça kayadır.…

Sevuk

Sevuk, Sevuk berdak (kale), Sevavakar berd, Turuberan Eyaleti’nin Mardaği bölgesinde bulunan kale. Bölgenin siyasi ve dini merkezi olmuştur. Sevuk kalesi X. yüzyılın 2. yarısında Bizanslılar tarafından işgal edilmiş, 979 yılında Tayk beyi Davit Kürapağat’a geçmiş, 1001 yılında ise tekrar Bizanslıların…