Category: Batı Ermenistan’ın İlleri

Batı Ermenistan

1995 yılı Mayıs Reformları döneminde 6 Ermeni vilayeti Ermenistan’ın batı bölümünün farazi adıdır. Bu isim, Büyük Hayk’ın, Sasani İran’ı ve Roma İmparatorluğu arasında 367 yılında bölünmesiyle kullanılmaya başlanmıştır. Büyük Hayk Daha sonraki dönemde, Doğu Roma veya Bizans İmparatorluğu’nun (Ermeni kaynaklarına…

Bitlis Vilayeti

Bitlis Vilayeti, Bağeş Vilayeti: Batı Ermenistan’da, Bitlis (Bağeş) merkezli, Osmanlı İmparatorluğu’nun bölgesel idari birimi. 1879–80 yıllarında meydana gelmiştir. Turuberan’ın büyük, Ağdznik’in kuzey ve doğu, Moks’un batı kısmını ve Dsopk’un güneydoğu kısımlarının bir bölümünü içine almaktadır. Doğuda Van, güney ve batıda…

Diarbekir (Diyarbakır) Vilayeti

Diarbekir (Diyarbakır) Vilayeti, Tigranakert Vilayeti: Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı Ermenistan bölgesinin, Diarbekir (Diyarbakır) merkezli yönetim bölgesi. Ağdznik’in önemli bir bölümü, Dsopk’un güney doğusu, Ermeni Mezopotamya’sı, Dsavdek ve Arvastan’ı içine almaktaydı. Kuzeyden Erzurum, kuzey doğudan Bitlis, güney doğudan Van, güneyden Musul, Deyr…

Erzırum (Erzurum) Vilayeti

Erzırum (Erzurum) Vilayeti, Erzırum Eyaleti, Karin Vilayeti. Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı Ermenistan bölgesinde 1514–34 yılları arasında kurulmuş, merkezi Erzurum olan yönetim birimi. XVI. yüzyılın ikinci yarısında lağvedilmiş olan Yerzınga (Erzincan) Vilayeti, Erzurum Vilayeti’ne bağlanmıştır. XVIII. yüzyılın ikinci yarısında bu bölgede yarı-özerk…

Kharberd (Harput) Vilayeti

Kharberd (Harput) Vilayeti, Mamuret-ül Aziz Vilayeti. Osmanlı İmparatorluğu’nda, Batı Ermenistan topraklarında, merkezi Kharberd (1867 yılından itibaren Mezire/Mamuret-ül Aziz) olan idari birim. 1847 yılında Diarbekir (Diyarbakır, Sebastia (Sıvas) ve Maraş vilayetlerinin bazı kazaları üzerinde kurulmuştur. Dsopk’un büyük bir kısmı, Küçük Hayk’ın…

Sebastia (Sıvas) Vilayeti

Sebastia (Sıvas) Vilayeti: Rumi Eyaleti, Sebatia Eyaleti. Batı Ermenistan’da, Küçük Hayk bölgesinin, büyük oranda Gayl, İris ve Halis Nehirleri havzasında bulunan ve merkezi Sebastia olan Osmanlı İmparatorluğu’nun idari birimi. XV. yüzyılın ilk yarısında Osmanlılar bölgeyi işgal ederek Batı Ermenistan toprakları…

Trapizon (Trabzon) Vilayeti

Trapizon (Trabzon) Vilayeti: Osmanlı İmparatorluğu’nun, Karadeniz’in güney kıyısında bulunan ve merkezi Trapizon olan idari bölgesi. Kuruluşu 1919–20 yıllarındadır. XIX. yüzyıl ortasına kadar tarihi Pontus, Acaria (Acarya), Lazıstan (Lazistan) ve Küçük Hayk’ın kuzeydoğu bölümünü içine almaktaydı. 1840’lı yıllarda Canik (Samsun) Sancağı…

Van Vilayeti

Van Vilayeti, Van Eyaleti. Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı Ermenistan bölgesinde bulunan, merkezi Van şehri olan ve 1548 yılında oluşturulan idari birimi. Büyük Hayk’ın Vaspurakan Eyaleti’nin esas, Mok, Korçayk ve Turuberan eyaletlerinin ise bir bölümünü kapsamaktadır. XIX. yüzyılın ilk yarısına kadar Ardske-Alcavaz,…

Bitlis Vilayeti (Kısaltılmış)

Bitlis Vilayeti / Bağeş Prensliği / Bağeş Eyaleti / Bağiş Vilayeti / Bitliz Eyaleti / Bitlis Vilayeti Batı Ermenistan’ın bölgelerindendir. Ayrı bir idari birim olarak 16. yüzyılın başında oluştu. Bu tarihte bir hükümetlik olarak oluşmuştu. Hükümetliğe Sasun, Muş, Khizan, Khınus,…

Diyarbekir Vilayeti (Kısaltılmış)

Diyarbakır Vilayeti / Amed / Ameda / Amedi / Amedu / Amid / Amida / Amidatsvots Eyaleti (“şehri”), Amidi / Amidia / Amidu / Amit / Diyarpekir / Tiarbınkir / Tiyarpekir / Tigranakert Vilayeti Batı Ermenistan’ın vilayet, sancak, kaza ve…

Erzurum Vilayeti (Kısaltılmış)

Erzurum / Arzrum / Erzerum / Teodupolis Eyaleti veya Vilayeti, Batı Ermenistan’ın vilayetlerinden biridir. Doğu ve kuzeydoğuda Pers Devleti ve Rusya, kuzeyde Trabzon, doğuda Sebastya (Sıvas), güneyde Bitlis, Kharberd (Harput) ve Van vilayetileriyle sınırdaştı. Erzurum Vilayeti, Batı Ermenistan’ın idari birimleri…

Sebastia (Sivas) Vilayeti (Kısaltılmış)

Sivas Vilayeti / Rumi Eyaleti / Sebastia / Sebastia Eyaleti / Sevast Vilayeti / Sıvaz Eyaleti / Sivas Vilayeti / Svaz Eyaleti / Svas Vilayeti tarihsel Pokr Hayk’ın (Küçük Hayk /Ermenistan/) kuzeydoğu kısmında bulunan bir bölge. Sivas, daha önce Osmanlı…

Van Vilayeti (Kısaltılmış)

Van Vilayeti / Eyaleti / Kaymakamlığı / Paşalığı Batı Ermenistan’ın güney kısmında bulunan bir eyalettir. Van Vilayeti, Batı Ermenistan’ın Türklerce zaptedilmesinden sonra 1555 yılında Türkiye ve İran arasında imzalanan Amasya Antlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle oluştu. 19. asırın sonlarına kadar idari değişikliklere…

Trabzon Vilayeti (Kısaltılmış)

Trapizon / Drapzun / Trapezond Vialyeti veya Paşalığı, Türkiye’nin kuzeydoğu kısmında bulunur. Bu bölge, Batı Ermenistan’ın tarihsel Khağtik ve Lazika eyaletinin bir kısmını tutar. Toprağı 32400 kilometre kare, merkezi Trabzon şehridir. Vilayete bağlı sancaklar Samson (Samsun) Sancağı, Trapizon (Trabzon) Sancağı,…