Category: Gelenekler

Soykırımdan kurtulanların Paskalya anıları

Paskalya anıları

Serdar Korucu Hristiyan inancında Mesih İsa’nın çarmıha gerilişinden üç gün sonra dirilişini simgeleyen Paskalya Bayramı, 100 yıl önce bu topraklarda geniş bir nüfus tarafından kutlanıyordu. Sözlü tarih çalışmaları Van, Muş, Sasun gibi Ermenilerin yoğun yaşadığı bölgelerde 1915 öncesi Paskalya adetlerini…

Büyük Oruç bize ne söyler?

Büyük Oruç

Başrahip Zakeos Ohanyan  Paregentan’ın ardından başlayan Medz Bahk (Büyük Oruç) döneminin anlamını Başrahip Zakeos Ohanyan kaleme aldı. Medz Bahk dönemi Rab İsa Mesih’in Diriliş Yortusu’ndan (Surp Zadig) yedi hafta önce başlar. Kilise babalarımızın kutsal öğretilerine baktığımızda, bu yedi haftalık özel…

Serê Salê – Doline – Tar Kılukh

Sason’daki Kürtlerin, Arapların ve Ermenilerin iç içe kutladığı güzel bir bayram: Kürtçe “Serê Salê”, Arapça “Doline”, Ermenice “Tar Kılukh” …  Sason’daki Kürtlerin, Arapların ve Ermenilerin iç içe kutladığı güzel bir bayram: Kürtçe “Serê Salê”, Arapça “Doline”, Ermenice “Tar Kılukh” ……

Büyük Oruç Döneminde Ermeni Geleneği

Dr. med. Sarkis Adam Her milletin, her etnik gurubun olduğu gibi, Ermeni  halkının da kendilerine özgü birçok  bayram anane ve gelenekleri vardır, bunlardan biri de Büyük Oruç (medz bahk) döneminde, özellikle Anadolu (Batı Ermenistan-‘Akunq’ web sayfası yöneticileri) köylerinde bir zamanlar …

Türkiye Ermenilerinin Noel gelenekleri

Türkiye Ermenileri Noel’i Surp Dzınunt (Kutsal Doğuş) olarak adlandırırlar ve 6 Ocak tarihinde kutlarlar. Surp Dzınunt yortusuna hazırlık Ermeni Kilisesi’nde yedi hafta sürer ve bu hazırlık dönemine Hisnag (50 günlük dönem) adı verilir. Hisnag’in birinci, dördüncü ve yedinci haftaları kilise…

Hemşin’de Gelenekler: Yeni Yıl

Her yeni yıl her yerde olduğu gibi Hemşinli içinde yeni bir umuttur. Rumi takvime göre yeni yıl sabahı kimsenin evine gelişi güzel gidilmez. Çünkü o kişi uğurlu veya uğursuz sayılabilir. Yalnız, davet edilen küçük bir erkek çocuk, davet edilen eve…

Kavron’da Vartivor Geleneği – (Vartavar- Վարդավառ)

Vartavar, Rize’nin Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinin yüksek kesimlerinde yaşayan bir halk olan Hemşinliler tarafından Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde köyden köye değişen tarihlerde, dinlenmek ve eğlenmek amacıyla yapılan ve daha çok genç kız ve erkeklerin horon edip diğerlerinin seyrettiği yayla…

Sasun’da yeni yılımızın adı ‘tar kılukh’tu

Farklı coğrafyalarda farklı isimlerle anılan Yeni Yıl, asırlar öncesinde olduğu gibi bugün de iyi dileklerin ve mutluluğun paylaşıldığı bir kutlama olma özelliğini taşıyor. Çok eskilerden günümüze kadar gelebilen kültürel zenginliklerimizden, geleneklerimizden biri olmasına rağmen ne yazık ki artık unutulmaya yüz…