Մանկապատանեկան արեւմտահայերէն նոր կայքէջ՝ Armlands.com

Yerakouyn.com-ը կը յայտնէ, որ կը ստեղծէ մանկապատանեկան արեւմտահայերէն կայք մը (Armlands.com, Հայկական աշխարհս), որ կը ներառէ երկու բաժին՝ 4-8 եւ 9-16 տարեկաններու համար։

Կայքը կը ներառէ համապատասխան տարիքի հասցէատէրերը հետաքրքրող համապարփակ նիւթեր, տեսանիւթեր, լուրեր եւայլն։ Կայքի ձեւաւորման աշխատանքները պիտի սկսին Փետրուար 21-ին (լեզուի տօնին), իսկ այն հանրութեան պիտի ներկայացուի 2018 թուականի Փետրուար 21-ին։

http://horizonweekly.ca/news/details/98834

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *