Մեր ժառանգութիւնը

Էրզրում նահանգում (Կարին-Ակունքի խմբ.) հայկական Սուրբ Մինասը վերանորոգման կարիք ունի

Սուրբ Մինաս

Թուրքիայի Էրզրում նահանգի Գեզ գյուղի հայկական Սուրբ Մինաս եկեղեցին լքված է և խնամքի կարիք ունի: Այս մասին հայտնում է «Ակօս» շաբաթաթերթը` հղում անելով եկեղեցու սեփականատեր Սաբրի Էրգինի խոսքերին: Էրգինը, որն այժմ բնակվում է Գերմանիայում, հայտնում է, որ եկեղեցին և հարակից հողատարածքը ժառանգություն է մնացել ծնողներից: Նրա խոսքերով եկեղեցին, որը շուրջ համայնք չլինելու պատճառով չի գործում,…

Գառնիկ Գիւզալեան (1893-1958). Ազատ, անկախ եւ միացեալ Հայաստանի դաշնակցական պատգամաբերը

Գառնիկ Գիւզալեան

Հրապարակագիր Նազարէթ Պէրպէրեան կը գրէ. Հա­յաս­տա­նի Ան­կա­խու­թեան Սե­րուն­դի ար­ժա­նա­ւոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէն է պատ­մա­գէտ, ըն­կե­րա­բան եւ գա­ղա­փա­րա­բան Գառ­նիկ Գիւ­զա­լեան, ո­րուն մա­հո­ւան 58-րդ տա­րե­լիցն է այ­սօր՝ Ապ­րիլ 8-ին։ Ք­սա­նե­րորդ դա­րու ա­ռա­ջին տաս­նա­մեա­կին կազ­մա­ւո­րո­ւած սե­րուն­դին կը պատ­կա­նէր հայ քա­ղա­քա­կան մտքի այս ներ­հուն տե­սա­բա­նը, որ ճա­կա­տագ­րո­ւած էր ապ­րե­լու եւ գոր­ծե­լու հայ ժո­ղո­վուր­դի նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան ա­մէ­նէն փո­թոր­կա­լի ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին։ Գառ­նիկ Գիւ­զա­լեան ոչ…

Զօրավար Թովմաս Նազարբէգեան. Հայաստանի անկախութեան կերտման հերոս սպարապետը

Թովմաս Նազարբէգեան

Հրապարակագիր Նազարէթ Պէրպէրեան կը գրէ. Ապ­րիլ 4-ին կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը հա­յոց նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան ան­զու­գա­կան հե­րոս­նե­րէն զօ­րա­վար ­Թով­մաս ­Նա­զար­բէ­գեա­նի։ 161 տա­րի ա­ռաջ ­Թիֆ­լի­սի մէջ լոյս աշ­խարհ ե­կած ու ցա­րա­կան ­Ռու­սաս­տա­նի բա­նա­կին մէջ զօ­րա­վա­րի բարձր դիր­քը ար­ժա­նա­ւո­րա­պէս նո­ւա­ճած հայ զի­նո­ւո­րա­կա­նը ի­րա­ւամբ կը հան­դի­սա­նայ ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան դէմ­քե­րէն մէ­կը հայ ռազ­մա­կան տա­ղան­դին։ Նաեւ՝ ազ­գա­յին հե­րո­սի պա­տո­ւան­դա­նին յաղ­թա­հա­սակ կանգ­նած ար­ժա­նա­ւորն…

Նահատակ գրագէտ Ռուբէն Սեւակի դուստրը՝ 102-ամեայ Շամիրամ Սեւակ

Շամիրամ Սեւակ

Տիգրան Եկաւեան Auroraprize.com-ի վրայ կը գրէ‚ որ Շամիրամ Սեւակի Ֆրանսայի Նիս քաղաքի իր տան մէջ պատուոյ տեղ կը գրաւէ մանկութեան լուսանկար մը‚ որուն մէջ անոր կողքին են անոր եղբայրն ու մայրը։ Սակայն այս մէկը ընտանեկան արձակուրդի մը ուրախալի պահի մը անմահացումը չէ։ Խոժոռադէմ նշեալ երեք անձերը լուսակարուած են 1915-ի աշնան՝ Պոլսոյ մէջ։ Անոնց մայրը սեւ…

Մալաթիայում Մեծ Պահքը, Միջինքը և Զատիկը համեղ սեղաններով են նշվում

tantik

Լուսյեն Քոփար Անցյալ շաբաթ առավոտյան առանց լուր տալու թակեցի քեռակնոջս տան դուռը: Քեռակինս, ձեռքերը լայն բացելով, մշտապես պայծառ ու ծիծաղկոտ աչքերով ինձ ներս հրավիրեց: Նա պատմեց, ես էլ ձեզ համար գրի առա Բարեկենդանի, Մեծ պահքի ու Զատկի ուտելիքները: Մինչև որ եկեղեցու զանգերը չեն հնչում, և պատարագն ավարտվելուն պես բոլորն իրենց տներով չեն ցրվում, Մեծ պահքը…

Հայերէնը անաղարտ պահենք

ՅԱԿՈԲ ԱՅՆԹԱՊԼԵԱՆ

ՏՈՔԹ. ՅԱԿՈԲ ԱՅՆԹԱՊԼԵԱՆ կը գրէ. Հայերէնի մէջ ամէն բառ իր յատուկ իմաստն ունի: Կան բառեր, որոնք բազմիմաստ են: Սակայն հայերէնը այնքան հարուստ է նորակերտ բառակերտումի համար, որ օտար լեզուներէ անտեղի փոխառութեան պէտք չունի: Հայաստանի մէջ վերջին 100 տարիներուն այնքան անպատշաճ բառեր ներմուծուած, մխրճուած են հայերէնի մէջ, որ մարդուս զայրոյթը կը բորբոքի այսքան այլասերում եւ օտարամոլութիւն…

111 տարի առաջ, այսօր, Քրիստափոր Միքայէլեանի զոհաբերումը ազատութեան բագինին

Քրիստափոր Միքայէլեան

Նազարէթ Պէրպէրեան Մարտ ամ­սու ա՛յս օ­րը, ­Հա­յոց ­Յու­շա­տետ­րին մէջ, կը խորհր­դան­շէ ­Հայ­կա­կան ­Յե­ղա­փո­խու­թեան կրա­կի մկրտու­թեան օ­րը։ Կը խորհր­դան­շէ Ք­րիս­տա­փո­րի նա­հա­տա­կու­թեամբ նո­ւի­րա­կա­նա­ցած գե­րա­գոյն զո­հա­բե­րու­թեան Ա­ւան­դը հայ ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան շար­ժու­մին։ Ան­սա­կարկ անձ­նա­զո­հու­թեան Ա­ւան­դը՝ ­Հայ­կա­կան ­Յե­ղա­փո­խու­թեան ա­մէ­նէն մար­տու­նակ կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­վի­ճե­լի ա­ռաջ­նոր­դին, որ կեան­քի գնով տո­ւաւ օ­րի­նա­կը խօս­քը գոր­ծով պայ­մա­նա­ւո­րե­լու եւ ամ­րագ­րե­լու գա­ղա­փա­րա­կան յանձ­նա­ռու­թեան։ Ար­դա­րեւ, 111 տա­րի ա­ռաջ, 17 ­Մարտ…

Որքանո՞վ տէր ենք մեր լեզուական իրաւունքներուն

Լեզու

ԳԷՈՐԳ ՅԱԿՈԲՃԵԱՆ կը գրէ. Լե­զուն պա­հելն ու պահ­պա­նե­լը միայն պար­տա­կա­նու­թիւն ու պար­տա­ւո­րու­թիւն չեն, այլ նաեւ ու ա­մէ­նէն ա­ռաջ` ի­րա­ւունք: Ա­մէն ա­ռի­թի լե­զուն պա­հե­լու եւ զար­գաց­նե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թեան մա­սին կը խօ­սինք, բայց շատ քիչ կ՛անդ­րա­դառ­նանք լե­զո­ւա­կան մեր ի­րա­ւունք­նե­րուն: ­Մայ­րե­նի լե­զու սոր­վիլն ու գոր­ծա­ծե­լը, ինչ­պէս նաեւ սե­փա­կան, հան­րա­յին, ու­սում­նակր­թա­կան, ի­րա­ւա­կան, դա­տա­կան, վար­չա­կան, մա­մու­լի ու հա­ղոր­դակ­ցու­թեան ո­լորտ­նե­րուն մէջ մայ­րե­նի…

Մեր նպատակն է արեւմտահայերէնը ապրող մշակոյթ դարձնել. Հրաչ Չիլինկիրեան

Հրաչ Չիլինկիրեան

«Հաւաքի հիմնական նպատակն էր արեւմտահայերէնը ոչ թէ միայն իբր լեզու դասաւանդելու, կամ անոր ուսումնական տեսանկիւնի հարցերուն նայելու, այլ յատկապէս խօսելու եւ քննարկելու արեւմտահայերէնով մտածելու եւ ստեղծագործելու խնդիրներուն մասին, այսինքն կարճ ասաց, քննարկելու արեւմտահայ մշակոյթ ստեղծելու եւ զարգացնելու խնդիրները»,- «Արեւելք»ին ըսաւ Օքսֆորտ համալսարանի դասախօս Դոկտ. Հրաչ Չիլինկիրեան: Ան ըսաւ, թէ իբր կազմակերպիչ գոհ է արեւմտահայերէնի խնդիրներուն…

Արեւմտահայերէնին նուիրուած համաժողով Օքսֆորտի մէջ

Արեւմտահայերէնին Նուիրուած Համաժողով

ԵՐԵՒԱՆ, «Արեւելք».- Օքսֆորտի համալսարանի արեւելագիտութեան բաժանմունքին նախաձեռնութեամբ եւ «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկին օժանդակութեամբ կը շարունակուի «Արեւմտահայերէնը՝ 21րդ դարուն» եռօրեայ համաժողովը (յունուար 21-23): Համաժողովին կը մասնակցին արեւմտահայերէնի պահպանման եւ լեզուին ապագայի խնդիրներով մտահոգ գրողներ, գրական, կրթական, հասարակական գործիչներ, նշանաւոր համալսարաններու հայագիտական ամպիոններու դասախօսներ, հրատարակիչներ եւ արեւմտահայերէն մամուլի ներկայացուցիչներ: 2010ի Փետրուարին, ժամանակակից հայերէնի երկու ճիւղերէն մէկը՝ արեւմտահայերէնը, ընդ-գրկուած…