Ուխտագնացութիւն

Այց Մուշեղ Իշխանի Ծննդավայրը

ՍԵՒԱՆ ՏԷՅԻՐՄԵՆՃԵԱՆ narekian2000@yahoo.com Մայի­սի 1-ին, առ­տուն կա­նուխ, գրե­թէ հա­լածա­կան, կը հե­ռանանք Պո­լիսէն։ Բա­րեխ­նամ կա­ռավա­րու­թիւնը, իր բո­լոր զօ­րութեամբ իջած է փո­ղոց՝ ար­գի­լելու ոեւէ մէ­կը՝ նշե­լու Աշ­խա­տաւո­րու­թեան տօ­նը, յայտնուելով Թաք­սի­մի հրա­պարա­կին վրայ։ Ոս­տի­կան­նե­րը փա­կած են բո­լոր ճամ­բա­ները, նոյ­նիսկ հե­տիոտն ան­ցորդնե­րուն հա­մար (մեր աննման նա­խագա­հը օրուան ըն­թացքին դեռ յայ­տա­րարէր պի­տի, թէ նման մի­ջոցա­ռումնե­րու կը դի­մեն, որ­պէսզի քա­ղաքա­ցինե­րուն առօ­րեան…

Մուսա Լեռ – Ուխտատեղիներ եւ այլ հնավայրեր

Սոնիա Թաշճեան/Houshamadyan Մուսա Լերան ամենամօտիկ քաղաք Անտիոքը դեռեւս հին ժամանակներէն պատմական անուն մը եղած է. եւ պատահական չէ, որ Մուսա Լերան շրջակայքը կան բազմաթիւ հնավայրեր, որոնցմէ մաս մը նաեւ սրբատեղիներ են, աւերուած վանքեր ու եկեղեցիներ: Մուսա Լերան ստորոտը` լեռ բարձրացող ամենաբանուկ վայրին մէջ իրարու կողք քանի մը ջրհորներ կան. ժողովուրդը անոնց ջըհիւրնէն (ջրհորներ) կը կոչէ.…

Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Միաբաններու Սիս կատարած այցելութեան տեսանիւթը հրապարակուեցաւ

Արամ Վեհափառ Հայրապետին թելադրութեամբ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Միաբանութիւնը ներկայացնող պատուիրակութիւն մը, Շաբաթ, 22 Օգոստոս 2015-ին այցելեց Սիսի Կաթողիկոսարանը, ուր տեղի ունեցաւ հոգեհանգիստ՝ 1293-էն Հայոց Կաթողիկոսութեան Սիս հաստատուելէն մինչեւ 1915 Սիսի մէջ գահակալած երջանկայիշատակ հայրապետներուն հոգիներուն համար: Ապա, կարդացուեցաւ Նորին Սրբութեան պատգամը: 100 տարի ետք, Սիսի Կաթողիկոսարանի փլատակներուն մէջ առաջին անգամ կը հնչէր Հայրապետական պատգամ…

Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնին հայ երիտասարները ուխտագնացություն են կատարել դեպի Սասունի Սուրբ Աստվածածին վանքը

Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնին հայ երիտասարդների ութ հոգանոց խումբը ուխտագնացություն է կատարել դեպի Սասունի Սուրբ Աստվածածին վանքը, որը գտնվում է Մարութա լեռան գագաթին: Սասունցիների համար սրբազան լեռ համարվող Մարաթուկում շուրջ երեք տարվա դադարից հետո առաջին անգամ կրկին լսվեցին հայկական երգն ու պարը: Ցեղասպանության հարյուրամյա տարելիցին Սասունի ամենաբարձր գագաթը հաղթահարած հայ երիտասարդները կրել են «Մեր վերքը…

Թուրքիայում հայերն ուխտ են կատարել Մարութա սարում

Ներկայում Թուրքիայի տարածքում գտնվող Սասունի Մարութա (Մարաթուկ) սարի ամենամյա ուխտին են մասնակցել աշխարհի տարբեր երկրներից ժամանած հայեր: Թուրքական Batmançağdaş կայքի փոխանցմամբ՝ ամեն տարի հուլիսի վերջին իրականացվող Մարութա սարի վերելքն այս տարի եւս տեղի է ունեցել։ Աշխարհի տարբեր կողմերից Սասուն եկած հայերը բարձրացել են Մարութա լեռան գագաթ, մոմ վառել եւ աղոթել այնտեղ գտնվող Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։…

Կեսարիոյ մշակութային ժառանգութիւնը

Հրանդ Տինք հիմ­նարկի Մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գութեան նա­խագի­ծը կը շա­րու­նա­կուի 2014-ի սկիզ­բէն ի վեր։ Այս տա­րի նո­րոգո­ւած ծրա­գիրով մը իր գոր­ծունէու­թիւնը շա­րու­նա­կող նա­խագի­ծը, Յու­նիս ամ­սո­ւան ըն­թացքին կա­տարած է այց մը Կե­սարիոյ նա­հանգ, որուն նպա­տակն էր տեղ­ւոյն վրայ սեր­տել, տե­ղագ­րել ու լու­սանկա­րել յու­նա­կան եւ հայ­կա­կան մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գութիւ­նը։ Հրանդ Տինք հիմ­նարկի Մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գութեան նա­խագի­ծը կը շա­րու­նա­կուի 2014-ի սկիզ­բէն ի…

Վիրահայերն ուխտագնացություն են կատարել դեպի Արեւմտյան Հայաստան

Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի ոգեկոչման միջոցառումների շրջանակներում, Վիրահայոց թեմում կազմակերպվեց երկօրյա ուխտագնացություն դեպի Արևմտյան Հայաստանի պատմական վայրեր: 2015 թվականի հունիսի 24-ին, Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգ առաջնորդանիստ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Նարեկ քահանա Ղուշչյանի գլխավորությամբ, ուխտավորների շուրջ 40 հոգուց բաղկացած խումբն ուղևորվեց պատմական հայրենիքի Կարս, Սարիղամիշ և Անի քաղաքներ: Ուխտավորների շրջանում մեծամասնություն էին կազմում Մեծ եղեռնի տարիներին…

Սասնոյ Քէօմեք գիւղի հայերը

Անահիտ Տէր Մինասեան Վահէ Տէր Մինասեան Իրապէս, որ իւրաքանչիւր օր իր տօնը ունի։ Այսօր, 28 Յուլիս 2014 Ռամատանի ծոմի աւարտը նշող Ֆիթրի տօնն է։ Կանուխ առաւօտուն մեր խումբը նախապէս գոյացած համաձայնութեան հիմամբ Սասունի ուսուցիչներու տան դրան առջեւ կը միանայ Ֆարհետտին Եըլտըզի։ Խանութներն ու սրճարանները փակ են։ Եըլտըզ կ՚առաջարկէ նախաճաշել իր տան մէջ։ Ինքնաշարժով կարճ ճամբայ…

Սասնոյ Փիրչենք գիւղի հայերը

ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ ՍԱՍՈՒՆ – Բ. Սասունի հեռաւոր գիւղերու երկարատեւ մեկուսացումը, այս շրջանի ըմբոստ բնակչութիւնը «պատժելու» թրքական պետական դիտաւորեալ քաղաքականութի՞ւն մըն է, թէ՞ պարզապէս մինչեւ 90-ական թուականներու սկիզբը Արեւելեան Անատոլուի (Արևմտյան Հայաստան-Ակունքի խմբ.) մէջ քրտական նահանգներու զարգացման արգելակման երեւոյթներէն մէկը։ Այդ շրջանները այսօր կը զարգանան, վկայ՝ Պաթմանի ունեցած կարեւորութիւնը. Պաթմանը 500 հազար բնակչութիւն ունեցող քաղաք մըն…

Ուխտագնացութիւն դէպի Սասուն

Մաս Ա. Մարութայ սարի վրայ արձակուրդ Ծերունին կ՚երգէ քրտական Կուլօ երգը։ Բարձր ու յստակ ձայնով կ՚երգէ երկար »ամման«ներ, որոնք անգամ մը եւս պատմուող հին ողբերգութեան մը համահունչ են։ Այդ ողբերգութիւնը կը վերաբերի Կիւլիզարի՝ երիտասարդ հայուհիի մը, որ քիւրտի մը կողմէ առեւանգուած էր եւ ամէն ջանք թափած է քրիստոնեայ մնալու համար։ Երգեցողութեան ներկայացումը, որ ողբերգութեան հերոսուհին…