Պատմութեան էջեր

Հայաստանի Հանրապետութեան կազմաւորումը. Պաթումի պայմանագիրը

Արարատ Յակոբեան Կը ներկայացնենք հատուածներ` պատմական գիտութիւնների դոկտոր Արարատ Յակոբեանի «Հայաստանի Հանրապետութիւնը» գրքից: Գիրքը գրուել է Հայաստանի Հանրապետութեան հարիւրամեակի առիթով: Ներկայացնելով աշխարհաքաղաքական իրողութիւնները, որոնց պայմաններում, անհնարինը հնարաւոր դարձնելով, կերտուեց Հայաստանի Հանրապետութիւնը, աշխատութեան հեղինակը յատկապէս կանգ է առնում այն իրագործումների վրայ, որոնք հնարաւոր եղան կարճ ժամանակահատուածում եւ բարդ պայմաններում իրականացնել պետականաշինութեան, բանակաշինութեան, ընկերային–տնտեսական, ինչպէս եւ կրթամշակութային…

Լքյալ գույքի հարցի արծարծումը` ըստ երիտթուրքերի դատավարությունների փաստաթղթերի (1919-1921 թթ.)

Մելինե Անումյան Թուրքագետ, պատմական գիտությունների թեկնածու Հոդվածը, որպես զեկուցում, ներկայացվել է 2018 թ. մարտի 16-ին ՀՀ Սփյուռքի նախարարությունում տեղի ունեցած «ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՐԱԾ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԸ. «ԼՔՅԱԼ ԳՈՒՅՔ» ԵՎ ՀԱՅՐԵՆԱԶՐԿՈՒՄ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻն: 1919-1920 թթ. Ստամբուլի ռազմական արտակարգ ատյաններում քննված երիտթուրքերի դատավարությունների 5 հիմնական մեղադրանքներից 2-ը վերաբերում էին տնտեսական չարաշահումներ թույլ տալու և սև շուկայում…

Հարիւր պատմական դէպք` Հայաստանի Հանրապետութեան հիմնադրութեան հարիւրամեակին

Աւօ Գաթրճեան 11- 20 Մայիսի 1918: Բաշ Ապարանի գիծին վրայ արդէն եղած է շուրջ 1500 աշխարհազօրային: Գաւառին մէջ իրավիճակը կայունացած է, Ապարան գիւղէն արեւելք գտնուող գիւղերու տեղահանութիւնը կանգնեցուած է: 12-22 Մայիս 1918: Կէսօրին, պաշտպանութեան առաջին, ինչպէս նաեւ ուղղակի Ապարան գիւղի մօտ ձեւաւորուած երկրորդ գիծին վրայ աշխարհազօրայիններուն թիւը հասած է 3500-ի: Փաստօրէն, Ապարանի գրեթէ ամէն գիւղ…

Հարիւր պատմական դէպք` Հայաստանի Հանրապետութեան հիմնադրութեան հարիւրամեակին

ԱՒՕ ԳԱԹՐՃԵԱՆ 41.- 21 հոկտեմբեր 1918: Լոռի-Բամպակի շրջանը կ՛անցնի հայերուն ձեռքը: 42.- 24 հոկտեմբեր 1918: Թուրքերը կը սկսին հեռանալ Անդրկովկասէն: 43.- 4 նոյեմբեր 1918: Խառն հիմունքով կը վերակազմուի Քաջազնունիի կառավարութիւնը, որուն կը մասնակցին Հայ ժողովրդական կուսակցութենէն ներկայացուցիչներ եւ ոչկուսակցական անհատներ: 44.- 11-18 նոյեմբեր 1918: Կը հռչակուի ընդհանուր զինադադար: Հայկական զօրամասերը Ղարաքիլիսէ մուտք կը գործեն: 45.-…

Յուսուֆելիի (Փերթեքրեք, Քիսքիմ) պատմությունը, Արդվին

Օզհան Օզթյուրք Արդվինում գտնված բրոնզե կացինները, ինչպես նաև 1955 թ․ Նիզգավան (Դեմիրքյոյ) գյուղում ճանապարհաշինության ընթացքում գտնված պղնձե կացինը ցույց են տալիս, որ Յուսուֆելիի շրջակայքում բնակավայրեր են եղել դեռևս հնագույն ժամանակաշրջանում։ Յուսուֆելին նախ գտնվել է խուռիների, Միտաննի, խեթերի, Ուրարտական թագավորության, շումեր-սկյութական տրապետության տակ, այնուհետև հայտնվել է Ալեքսանդր Մակեդոնացու կայսրության սահմաններում։ Քարթվելական, բյուզանդական, Բագրատունիների, վրացիների, սելջուկների, մոնղոլերի…

12 Մարտ 1918. Թրքական զօրքը գրաւեց Կարինը

12 ­Մար­տի այս օ­րը, հա­րիւր տա­րի ա­ռաջ, պատ­մու­թիւ­նը իր դառն ու հեգ­նա­կան, այ­լեւ դա­ժան խա­ղե­րէն մէ­կը բե­մադ­րեց բազ­մա­չար­չար ­Հա­յաս­տա­նի հո­ղին վրայ եւ ան­ճի­տո­ւած հայ ժո­ղո­վուր­դի կեան­քին մէջ։ Թր­քա­կան զօր­քը իր ու­ժե­րու վեր­ջին լա­րու­մով մը ա­նակն­կա­լօ­րէն յաղ­թա­նակ տա­րաւ ռու­սա­կան զօր­քին եւ ա­նոր ա­ջա­կից հա­յոց կա­մա­ւո­րա­կան գուն­դին դէմ՝ ամ­բող­ջա­պէս գրա­ւե­լով ­Կա­րին (Էրզ­րում) բեր­դա­քա­ղա­քը, որ իր ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան դիր­քով…

Սպանություններով հիշատակվող տարածքներ` Սուր, Նուսայբին և Ջիզրե

Դիարբեքիրի Սուր, Մարդինի Նուսայբին և Շըրնաքի Ջիզրե գավառները 100 տարի առաջ էլ էին սպանություններով հայտնի, Հայոց ցեղասպանության պատճառով։ Սերդար Քորուջու Վերջին 1,5 տարվա ընթացքում Դիարբեքիրի Սուր, Մարդինի Նուսայբին և Շըրնաքի Ջիզրե գավառները հիշատակվում են միայն սպանություններով։ Իսկ պատճառը Անկարայի կողմից որպես հատուկ գործողություն ներկայացված, սակայն շրջանում միայն ավերում բերած ժամանակաշրջանն է։ Սակայն սա առաջին անգամը…

Աֆրինը Հայոց ցեղասպանության գործընթացում

Սերդար Քորուջու Հայոց ցեղասպանության ժամանակ Աֆրինը կարևոր դեր է ունեցել այն պատճառով, որ մոտ մեկ դար առաջ այդ շրջանում էին գտնվում Քաթմա ու Ռաժո ճամբարները։ Ռայմոնդ Գևորգյանի՝ թուրքերեն թարգմանված ու «Իլեթիշիմ» հրատարակչության կողմից հրատարակված «Հայոց ցեղասպանություն» գրքի համաձայն՝  Ցեղասպանության ընթացքում Անատոլիայի (Արևմտյան Հայաստանի-Ակունքի խմբ.) չորս կողմերից հայերի քարավաններն անցել են այդ ճամբարներով։ Քաթմանը գտնվում էր…

Շավշաթ/ Շավշեթի պատմությունը, Արդվին

Օզհան Օզթյուրք Չնայած հին հունական ու բյուզանդական աղբյուրներում Շավշաթի մասին տեղեկություններ չկան, վրացական աղբյուրներում նշվում է, որ Շավշաթը կարևորություն է ձեռք բերել Բագրատունիների դինաստիայի օրոք։ 1549 թ․ վեզիր Ահմեդ փաշան գրավել է Շավշաթը։ Այն զինվորական ծառայության դիմաց հանձնվել է տեղի մուսուլման աթաբեկերից մեկին՝ Լաղվեշ Ահմեդ բեյին։ 1830 թ․, երբ Ախալցխան թողնվել է ռուսներին, այն կցվել…

25 յունուար 1921. Պոլշեւիկներու ահաւոր ոճիրը նորանկախ Հայաստանի ազգային բանակի սպայակազմին դէմ

Ն. Պէրպէրեան Հա­յոց պատ­մու­թիւ­նը եւս ու­նի տխուր ու ա­մօ­թա­լի է­ջեր, ո­րոնց շար­քին հա­յու ճակ­տին դրոշ­մո­ւած ա­մօ­թի խա­րան մը կը խորհր­դան­շէ ազ­գա­յին մեր յու­շա­տետ­րի 25 ­Յու­նուար 1921-ի ող­բեր­գա­կան է­ջը։ 25 ­յու­նո­ւա­րի օ­րը, 97 տա­րի ա­ռաջ, նո­րան­կախ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան իշ­խա­նու­թիւ­նը ա­միս մը ա­ռաջ բռնագ­րա­ւած՝ պոլ­շե­ւիկ­նե­րը ­Ռու­սաս­տա­նի խոր­քե­րը աք­սո­րե­ցին, հե­տիոտն եւ ձիւն-ձմրան, ­Հայ­կա­կան ­Բա­նա­կին ողջ սպա­յա­կազ­մը՝ 1200 հայ…